Deň sociálnych služieb

Kategória: Informácie | 0

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb Slovenskej republiky Vás pozýva na DEŇ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, ktorý sa bude konať 26.3.2014 v Dome kultúry Zrkadlový Háj v Petržalke, Bratislava od 9.00 do 17.00 hod. Cieľom podujatia je oboznámiť širokú verejnosť o možnostiach sociálnych a zdravotných … >> viac

Finančná a materiálna pomoc v roku 2014

Kategória: Priatelia slaných detí | 0

Milí rodičia a dospelí pacienti, aj v roku 2014 môžete požiadať o finančný príspevok na zakúpenie inhalačnej alebo rehabilitačnej pomôcky a to najmä vďaka našim darcom, ktorí nás v minulom roku podporili. Finančný príspevok 200 EUR poskytneme žiadateľom, ktorí o … >> viac

Výnimka z platenia úhrady za používanie diaľnic

Kategória: Sociálna oblasť | 0

Podľa §6 ods. 6, písm. ch) zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon) nemusí občan s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorému je poskytovaný peňažný príspevok  na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s prevádzkou  osobného motorového vozidla podľa zákona 447/222008 Z.z. o peňažných príspevkov … >> viac

2% pre slané deti v roku 2014

Kategória: Priatelia slaných detí | 0

Naše občianske združenie sme opäť zaregistrovali ako príjemcu 2% z Vašich daní. Peniaze chceme využiť na priamu podporu detí a dospelých s cystickou fibrózou. Sme si vedomí, že len s podporou Vás samotných ako aj Vašich rodín a priateľov sa … >> viac

Zmeny v dávkach a prednostných vyšetreniach pre rok 2014

Kategória: Sociálna oblasť | 0

Aké zmeny nastali v prídavkoch na dieťa, rodičovskom príspevku, príspevku pri narodení dieťaťa, v nemocenských dávkach a prednostných vyšetreniach v ambulanciách v roku 2014? Zmeny v dávkach pre rodičov Prídavok na dieťa je sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. Nezaopatreným … >> viac

1 2