Prevalencia symptómov depresie a anxiety u pacientov s CF

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že pacienti s CF vykazujú pozoruhodnú rezilienciu. Mnoho pacientov vedie normálny nezávislý život aj navzdory každodennej náročnej liečbe a narušeným pľúcnym funkciám. Tiež psychické fungovanie pacientov bolo vo viacerých výskumoch zistené ako relatívne normálne a podobné … >> viac

Depresia a anxieta

Anxieta a depresia sú dvomi z najčastejších psychických problémov v súčasnej spoločnosti. Nie sú totožné, avšak často sa objavujú spoločne a bývajú pociťované ako komplex emocionálnych a funkčných ťažkostí. Obe sú považované pri chronických ochoreniach za rizikový faktor nízkej adherencie … >> viac

Subjektívne prežívanie kvality života u pacientov s cystickou fibrózou – 1. časť

Kategória: O cystickej fibróze | 0

Chronické ochorenie neovplyvňuje negatívne len fyzickú stránku osobnosti, má tiež vplyv na kvalitu života. Termín kvalita života sa v posledných dvoch desaťročiach stal veľmi populárnym. Výskum v tejto oblasti si získava stále väčšiu dôležitosť i napriek tomu, že pojem kvality … >> viac