Pandémia (ne)končí

Kategória: Informácie | 0

5. mája 2023 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) oznámila ukončenie mimoriadnej situácie v súvislosti s covidom 19 (Public health emergency of international concern), aj keď samotnú pandémiu neoznačila za skončenú. V reakcii na toto rozhodnutie mnohé štáty zrušili zostávajúce mimoriadne opatrenia … >> viac

Koronavírus COVID-19 – tretia vlna a očkovanie

Kategória: Informácie | 0

V decembri 2021 to už budú dva roky od výskytu prvých oznámených prípadov nového koronavírusu v Číne a pandémia, ktorá je dôsledkom jeho masového rozšírenia zostáva významným zdravotným rizikom a faktorom ovplyvňujúcim chod spoločnosti. Situáciu sme od začiatku sledovali a snažili … >> viac

Koronavírus COVID-19 očkovanie

Kategória: Informácie, Lieky a liečba | 0

Vývoj Covid-19 vakcín 11. januára 2020 zverejnil Wuhanský virologický ústav genóm nového koronavírusu (neskôr pomenovaného SARS-CoV-2) a niektoré biotechnologické firmy začali vďaka týmto údajom pracovať na vývoji vakcíny ešte v ten istý deň. Boli medzi nimi aj americká spoločnosť Moderna … >> viac

Koronavírus COVID-19 a cystická fibróza

Kategória: Informácie | 0

V polovici marca sme priniesli prvé informácie o tom, ako epidémia nového koronavírusu môže ovplyvniť pacientov s cystickou fibrózou. Odvtedy vďaka intenzívnemu medicínskemu výskumu pribúdajú nové poznatky o tomto ochorení prakticky každý deň. Časť týchto poznatkov je zhrnutá v tomto článku, ktorý … >> viac

Koronavírus COVID-19

Kategória: Informácie | 0

            Ako ste iste postrehli, ľudské zdravie ohrozuje nové vírusové ochorenie, pričom jeho šírenie pred niekoľkými dňami WHO označila za pandémiu. Vzhľadom na to, že sa jedná o nový vírus, je málo preskúmaný a sú o ňom obmedzené vedecké poznatky. … >> viac

Najzaujímavejšie prednášky z CF konferencie

Kategória: Informácie, Lieky a liečba | 0

            Koncom novembra sa v Novom Smokovci uskutočnila 11. slovenská CF konferencia. Na konferencii bolo viacero prednášajúcich a účastníkov aj z okolitých krajín, čím konferencia získava aj vyšší význam v rámci stredoeurópskeho regiónu. Konferencia reflektovala aktuálne klinické témy v liečbe … >> viac

Nozokomiálne nákazy – infekcie z nemocnice u nás

Kategória: Informácie | 0

        Pod pojmom nozokomiálne nákazy sa rozumie infekčné ochorenie, ktoré pacient získa počas pobytu v zdravotníckom zariadení, najčastejšie v nemocnici (preto sa niekedy používa aj zjednodušujúce pomenovanie “nemocničné nákazy“). Nozokomiálne nákazy predstavujú celosvetovo významný problém, keďže sa odhaduje, že počas … >> viac

1 2 3