Európsky rok dobrovoľníctva 2011

Kategória: Informácie | 0

Európska komisia vyhlásila rok 2011 (Rozhodnutie rady z 27. novembra 2009 2010/37/ES) Európskym rokom dobrovoľníctva. Národným koordinačným orgánom sa z poverenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR stala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Všeobecným cieľom európskeho roka je podnietiť … >> viac

Pacienti s cystickou fibrózou v zdravotných poisťovniach v roku 2006

Kategória: Informácie | 0

Prehľadná štatistika o počtoch pacientov s diagnózou E84 cystická fibróza v jednotlivých zdravotných poisťovniach v roku 2006. V tabuľke sú počty pocientov v jednotlivých poisťovnich a relatívny podiel pacientov vzhľadom na ich celkový počet na Slovenku. zdravotná poisťovňa cystická fibróza  počet  relat. počet … >> viac

1 2 3