Pacienti s cystickou fibrózou v zdravotných poisťovniach v roku 2006

Kategória: Informácie | 0

Prehľadná štatistika o počtoch pacientov s diagnózou E84 cystická fibróza v jednotlivých zdravotných poisťovniach v roku 2006.

V tabuľke sú počty pocientov v jednotlivých poisťovnich a relatívny podiel pacientov vzhľadom na ich celkový počet na Slovenku.

zdravotná poisťovňa cystická fibróza
 počet  relat. počet
VšZP 996 60,7 %
Spoločná ZP 145 8,8 %
Apollo 224 13,7 %
Dôvera 149 9,1 %
Sideria 127 7,7 %
SPOLU 1641 100 %

 

Graf ukazuje podiel pacientov s cystickou fibrózou na celkovom počte poistencov v konkrétnej poisťovni (na poistnom kmeni poisťovne).

200703141050_poistovne_statistika

Zdroj: Health Policy Institute, 2007, podľa údajov zdravotných poisťovní za rok 2006