Zrušenie bezplatného cestovania v bratislavskej MHD pre ŤZP/ŤZP S

Kategória: Informácie | 0

 

Väčšina CF pacientov je držiteľom preukazu ŤZP/ŤZP S. Doteraz boli zvyknutí, že pri návšteve lekára alebo hospitalizácii v Bratislave mali nárok na bezplatnú MHD. Situácia sa však od 1. novembra mení a to v ich neprospech z dôvodu zavedenia systému integrovanej dopravy.

Na jeden lístok je možné cestovať po celom kraji a prestupovať do všetkých dopravných prostriedkov MHD, vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko (kategórie Os a REX) a prímestských autobusov Slovak Lines.

Všetci držitelia preukazov ŤZP/ŤZP S bez ohľadu na bydlisko majú nárok na zľavnené cestovné – kupujú si cestovné lístky na jednu cestu so zľavou 50%. Držitelia týchto preukazov s trvalým pobytom na území Bratislavského kraja majú nárok na kúpu predplatného lístka (električenky) pre Bratislavu so zľavou 90% ceny. Držitelia týchto preukazov s trvalým bydliskom mimo Bratislavského kraja si budú môcť zakúpiť električenky za bežné zľavnené cestovné.

Sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S cestuje naďalej bezplatne. Táto bezplatná preprava platí aj v prípade, ak si držiteľ preukazu ŤZP-S uplatňuje inú zľavu (napr. ak držiteľ preukazu ŤZP-S cestuje na bezplatný SeniorPas, stále má nárok na bezplatnú prepravu sprievodcu, pokiaľ sa preukáže aj preukazom ŤZP-S).

Nové cestovné lístky budú v predaji od 1. novembra 2015. Zároveň bude do 8. novembra 2015 prechodné obdobie, počas ktorého bude možné ešte používať aj pôvodné jednorazové cestovné lístky zakúpené do 31. októbra. Od 9. novembra 2015 bude možné na cestovanie používať len nové cestovné lístky.

Platnosť a výška ceny cestovných lístkov na jednu cestu v integrovanej doprave je ohraničená časom a počtom precestovaných zón, do ktorých je Bratislavský kraj rozdelený. Cestujúci môže po dobu platnosti neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky všetkých dopravcov v integrovanej doprave – nesmie však prekročiť počet zón, pre ktoré lístok platí. Na každej zástavke bude vyvesená mapa zón. Na nej si každý musí vypočítať cez koľko zón prejde do cieľa  a na základe ich počtu si zakúpi zónový lístok. Napr: Ak idete z Modry do Bratislavy, prechádzate zónami 530, 520, 510 101 a 100 (táto zóna pre mesto Bratislava sa počíta 2x), teda spolu je to 6 zón a preto je potrebné zakúpiť si 6-zónový lístok.

Vybrané skupiny cestujúcich, ktorí majú  nárok na električenky so zľavou 90 % (teda aj držitelia preukazov ŤZP) alebo bezplatný senior pas, budú mať zavedené prechodné obdobie na vybavenie nových čipových kariet. Počas prechodného obdobia, ktoré končí 31.12.2015, môžu cestovať linkami MHD na území mesta Bratislava (zóny 100 a 101) bezplatne. 

 

Realita v prvý týždeň po zavedení integrovanej dopravy:

http://www.etrend.sk/financie/priklady-ako-ne-funguje-integrovana-doprava-v-bratislavskom-kraji.html

http://imhd.sk/ba/doc/sk/14973/Absencia-oznacovacov-cestovnych-listkov-v-niektorych-autobusoch-Slovak-Lines-a-na-zeleznicnych-staniciach