Koronavírus COVID-19

Kategória: Informácie | 0

            Ako ste iste postrehli, ľudské zdravie ohrozuje nové vírusové ochorenie, pričom jeho šírenie pred niekoľkými dňami WHO označila za pandémiu. Vzhľadom na to, že sa jedná o nový vírus, je málo preskúmaný a sú o ňom obmedzené vedecké poznatky. Zatiaľ nie je k dispozícií vakcína ani kauzálna liečba. Počet prípadov, žiaľ, veľmi rýchlo rastie v celej Európe, vrátane Slovenska. Je čím ďalej tým väčšia pravdepodobnosť, že sa s ním stretnú aj pacienti s cystickou fibrózou. Zo známych poznatkov je zrejmé, že týmto vírusovým ochorením sú viac ohrození ľudia s inými zdravotnými problémami a osobitne ochoreniami respiračného systému (zvýšené riziko tiež predstavuje diabetes a hypertenzia).

            Je dôležité poznať príznaky ochorenia, ako aj dodržiavať všeobecné protiepidemiologické zásady, pričom na túto tému nájdete už množstvo kvalitných článkov (Úrad verejného zdravotníctva, Centers for Disease Control and Prevention, slovenskypacient.sk, klubcf.sk). Na tomto mieste by sme radi zhrnuli niektoré informácie, ktoré majú význam z pohľadu cystickej fibrózy. V prvom rade je potrebné podotknúť, že zatiaľ nie sú klinické poznatky o tom, ako prebieha infekcia u CF pacientov. Sú však napr. poznatky o priebehu pri podobných ochoreniach (chronická obštrukčná choroba pľúc) alebo komplikáciách CF (diabete), na základe čoho je možné vyvodiť niektoré klinické predpoklady. Pôvodca súčasného ochorenia je blízko príbuzný vírusu, ktorý vyvolal epidémiu SARSu v rokoch 2002-2003.

            COVID-19 má v 80% prípadov mierny priebeh a ešte výraznejšie to platí u mladých ľudí a u detí. Deti patria medzi tých pacientov, ktorí ochorenie znášajú najlepšie, aj keď prečo to tak je, zatiaľ nie je známe. Veľkú časť CF populácie tvoria deti a mladí ľudia, čo prináša nádej, že aspoň mladšia časť pacientov má priaznivú perspektívu. Keď hodnotíme všetkých pacientov (všetky vekové kategórie), u 19% chorých sa prejavia vážnejšie problémy s dýchaním, u niečo nad 50% je možné na CT skenoch identifikovať patologické zmeny v pľúcach. Úmrtnosť na toto ochorenie meraná ako CFR (pomer úmrtí na určité ochorenie v porovnaní s celkovým počtom ľudí s diagnózou) je okolo 3%, u ľudí s ďalšími zdravotnými problémami je ale výrazne vyššia. U pacientov s diabetom 7,3%, s chronickým pľúcnym ochorením 6,3%, s kardiovaskulárnym ochorením 10,5%. Je pochopiteľné, že čím má osoba viac zdravotných komplikácií, tým sa riziko smrti ďalej zvyšuje. V Číne sa vyskytlo veľa prípadov, keď mali pacienti spolu s COVID-19 zároveň chrípku  resp. aj ďalšie bakteriálne pľúcne infekcie. To nie je prekvapujúca situácia, keďže infekcia oslabuje imunitný systém, čo otvára priestor pre ďalšie patogény a dochádza k tzv. superinfekcii. Z toho vyplýva, že jedným z možných preventívnych opatrení je očkovanie proti chrípke, keďže to môže zabrániť komplikovanejšej dvojitej infekcii.

            Typickým prejavom najťažších foriem je pneumónia (zápal pľúc). Iba malá časť pacientov sa dostane do tohto štádia, pri väčšine sa prejaví iba zápal horných dýchacích ciest. Tento stav je jednoznačne život ohrozujúci. V súčasnosti nie je známe, čo presne predisponuje pacienta k tomu, aby sa uňho rozvinula pneumónia. Keď to ale už nastane, tak stav pľúc je kritický pre jeho prežitie. Čím má lepšie zachované pľúcne funkcie, tým sú jeho šance lepšie. Veľa pacientov v kritickom stave vyžadovalo prísun kyslíku a respiračné zlyhanie je pri tomto ochorení najčastejšou príčinou smrti. Zatiaľ nie je objasnené, aký význam v patogenéze majú procesy imunitného systému. Bola pozorovaná veľmi silná zápalová imunitná reakcia („cytokine storm“), ktorá má poškodzujúci vplyv na organizmus a vedie k zhoršeniu zdravotného stavu (resp. môže prispieť k smrti pacienta). Okrem poškodenia pľúc viedol COVID-19 v niektorých prípadoch aj k poškodeniu pečene, obličiek alebo kardiovaskulárneho systému. Poškodenie obličiek môže byť aj príčinou smrti, omnoho častejšou príčinou je ale zlyhanie pľúc.

            Organizmus začína po napadnutí vírusom proti nemu tvoriť protilátky a ak ochorenie zvládne, mal by mať voči nemu imunitu. U malej časti pacientov ale po vyliečení znovu prepukla choroba (podobne to bolo pri SARSe). Vírus zrejme v organizme ešte zotrváva niekoľko týždňov po ústupe príznakov a za výnimočných okolností (ako oslabenie imunity) sa môže ochorenie vrátiť. V súčasnosti sa ale predpokladá, že pacient by mal (podobne ako pri ostatných koronavírusoch) získať po vyliečení aspoň niekoľkoročnú imunitu.

            Zatiaľ je veľmi málo poznatkov o dlhodobých následkoch po prekonaní COVID-19. To, že sa vyskytli u pacientov, ktorí prekonali SARS naznačuje, že sa jedná o nemalé riziko a potvrdzuje to aj najnovší výskum pri súčasnej epidémii. Štúdia 12 pacientov z Hong-Kongu, ktorá sledovala pacientov po prekonaní COVID-19 zistila, že 3 z 12 pacientov majú aj po prekonaní ochorenia znížený pľúcny objem o 20-30 %. Zároveň je známy prinajmenšom jeden prípad z Číny, keď sa pacient vyliečil z COVID-19 (bol prepustený z nemocnice), ale následne zomrel na následky orgánového poškodenia.

            Asi najzásadnejšia otázka súčasnosti je, ako sa bude epidémia ďalej vyvíjať. Je úplne nerealistické očakávať, že by sa epidémia mohla skončiť v priebehu týždňov. Singapúrska vláda predpokladá, že epidémia bude trvať prinajmenšom jeden rok. Nemecká kancelárka Angela Merkelová varovala, že 60-70% obyvateľov sa môže nakaziť novým vírusom (väčšina epidemiológov predpokladá nižšiu úroveň) a následne napriek tvrdeniam, že Nemecko je dobre pripravené, odmietla prijať zásadné opatrenia proti šíreniu epidémie. Pozitívne je, že Slovensko (ako aj ČR) prijalo jedny z najprísnejších opatrení v Európe. V boji proti epidémii je dôležitá nie len vláda, ale rovnako občianska zodpovednosť, informovanosť a konkrétne činy bežných ľudí. Sú tu samozrejme tiež úspešné príklady krajín, ktoré si vedú veľmi dobre. Okrem toho, že je minimum nových prípadov v Číne, počet sa znižuje aj v Kórei. V Singapúre, na Taiwane ani v Hong-Kongu zatiaľ nedošlo k masovému šíreniu infekcie a situáciu sa darí držať pod kontrolou. Tieto krajiny v minulosti zažili epidémiu SARSu a vedia, akú deštrukciu dokáže priniesť.

Pomerne dobre spracované odporúčania pre CF pacientov má napríklad Cystic Fibrosis Foundation (CFF) https://www.cff.org/Life-With-CF/Daily-Life/Germs-and-Staying-Healthy/What-Are-Germs/COVID-19-Community-Questions-and-Answers/

COVID-19 predstavuje pre CF pacientov (osobitne pre pacientov s ťažšou pľúcnou obštrukciou) mimoriadne nebezpečnú a potenciálne život ohrozujúcu infekciu a odporúča sa, aby sa podnikli opatrenia na svoju ochranu.