Finančná a materiálna pomoc v roku 2014

Kategória: Priatelia slaných detí | 0

Milí rodičia a dospelí pacienti,
aj v roku 2014 môžete požiadať o finančný príspevok na zakúpenie inhalačnej alebo rehabilitačnej pomôcky a to najmä vďaka našim darcom, ktorí nás v minulom roku podporili.

Finančný príspevok 200 EUR poskytneme žiadateľom, ktorí o to požiadajú písomnou formou.

Podmienkou pre poskytnutie finančnej pomoci je priloženie faktúry alebo pokladničného bloku z kalendárneho roku, v ktorom o príspevok žiadate, t.j. 2014 (napr. pokladničné bločky z lekárne, faktúra k zdravotnej pomôcke, úhrada za rekreačný pobyt a pod.).

Nezabúdajte, že prispievame len na účely, ktoré priamo súvisia so skvalitnením života pacientov s cystickou fibrózou. Vyhradzujeme si právo posúdiť, či účel, ktorý uvádzate, podporíme.

Aj tento rok sa budeme snažiť vyhovieť všetkým záujemcom.
Potrebné tlačivá nájdete na našej stránke v sekcii Na stiahnutie.

Tlačivo s potrebnými dokladmi posielajte výhradne na adresu združenia poštou alebo e-mailom na slanedeti@slanedeti.sk (naskenovaná žiadosť s originálnym podpisom + naskenované doklady).

Na zasielanie žiadostí prosím nepoužívajte priame emailové kontakty na členov správnej rady združenia.