Finančná a materiálna pomoc

Finančnou pomocou rozumieme príspevok na preplatenie určitej časti výdavkov na liečbu cystickej fibrózy.

Materiálnou pomocou rozumieme bezplatné poskytnutie rehalibilitačnej pomôcky, ihlalačného prístroja alebo inej pomôcky súvisiacej s liečbou cystickej fibrózy do užívania.

Prispievame len na účely, ktoré priamo súvisia so skvalitnením života pacientov s cystickou fibrózou. Vyhradzujeme si právo posúdiť, či účel, ktorý uvádzate, podporíme.

Konkrétnu výšku pomoci a presné podmienky nájdete v nižšie uvedených príspevkoch zverejnených pre daný kalendárny rok.

Ďalšie nadácie a občianske združenia

V článku Nadácie a občianske združenia poskytujúce individuálnu pomoc je prehľad ostatných organizácií poskytujúcich pomoc. Údaje v ňom sú aktuálne k januáru 2014.