Finančná pomoc v roku 2008

Kategória: Priatelia slaných detí | 0

Milí rodičia a dospelí pacienti,

aj v novom kalendárnom roku 2008  môžete požiadať o finančný príspevok na zakúpenie inhalačnej alebo rehabilitačnej pomôcky a to najmä vďaka štedrým darcom, ktorí nás v minulom roku podporili.

Naďalej poskytujeme aj finančný príspevok 5.000,- Sk všetkým, ktorí o to požiadajú písomnou formou. Podmienkou pre poskytnutie finančnej pomoci je priloženie dokladov napr. doklady z lekárne, doklad o zakúpení zdravotnej pomôcky, rekreačný pobyt a pod.

Potrebné tlačivá nájdete u svojho lekára alebo v časti Na stiahnutie.
Tlačivo môžete poslať poštou na adresu združenia alebo e-mailom ktorémukoľvek členovi Správnej rady.

Správna rada