Finančná a materiálna pomoc v roku 2009

Kategória: Priatelia slaných detí | 0

Milí rodičia a dospelí pacienti, aj v novom kalendárnom roku 2009 môžete požiadať o finančný príspevok na zakúpenie inhalačnej alebo rehabilitačnej pomôcky a to najmä vďaka našim darcom, ktorí nás v minulom roku podporili.

Finančný príspevok 166 EUR (5000Sk) poskytneme žiadateľom, ktorí o to požiadajú písomnou formou. Podmienkou pre poskytnutie finančnej pomoci je priloženie dokladov z kalendárneho roku v ktorom o príspevok žiadate a to napr. doklady z lekárne, doklad o zakúpení zdravotnej pomôcky, úhrada za rekreačný pobyt a pod.

Nezabúdajte, že prispievame len na účely, ktoré priamo súvisia so skvalitnením života pacientov s cystickou fibrózou. Nakoľko sa v praxi stretávame aj s nepochopením,  vyhradzujeme si právo posúdiť či účel, ktorý uvádzate podporíme.

Aj tento rok sa budeme snažiť vyhovieť všetkým záujemcom.
Potrebné tlačivá nájdete na našej stránke v sekcii Na stiahnutie.
Tlačivo môžete poslať poštou na adresu združenia alebo e-mailom ktorémukoľvek členovi Správnej rady.

Pre lepšie porozumenie a komunikáciu odporúčame posielať tlačivá príslušným členom Správnej rady podľa Vášho okresu. Tým predídeme prípadným problémom a zjednodušíme komunikáciu. Zároveň môžete priamo komunikovať s členom Správnej rady, ktorý Vás má v priamej pôsobnosti. Telefónne čísla a e-mailové adresy na jednotlivých členov nájdete v sekcii Kontakt.

Jana Šipeková – Stredné Slovensko
Soňa Hlaváčová – Východné Slovensko
Kristína Královičová – Západné Slovensko

O možnostiach získania inhalátorov ešte budeme informovať. Nakoľko ešte máme zakúpené inhalačné pomôcky, ktoré si zatiaľ nenašli majiteľa.

Správna rada