Finančná a materiálna pomoc v roku 2012

Kategória: Priatelia slaných detí | 0

Milí rodičia a dospelí pacienti, aj v roku 2012 môžete požiadať o finančný príspevok na zakúpenie inhalačnej alebo rehabilitačnej pomôcky a to najmä vďaka našim darcom, ktorí nás v minulom roku podporili sponzorsky alebo 2%.

Finančný príspevok 166 EUR poskytneme žiadateľom, ktorí o to požiadajú písomnou formou. Podmienkou pre poskytnutie finančnej pomoci je priloženie faktúry alebo pokladničného bloku z kalendárneho roku, v ktorom o príspevok žiadate, t.j. 2012 (napr. pokladničné bločky z lekárne, faktúra k zdravotnej pomôcke, úhrada za rekreačný pobyt a pod.).

Nezabúdajte, že prispievame len na účely, ktoré priamo súvisia so skvalitnením života pacientov s cystickou fibrózou. Vyhradzujeme si právo posúdiť, či účel, ktorý uvádzate, podporíme.

Aj tento rok sa budeme snažiť vyhovieť všetkým záujemcom.
Potrebné tlačivá nájdete na našej stránke v sekcii Na stiahnutie.
Tlačivo s potrebnými dokladmi môžete poslať poštou na adresu združenia alebo e-mailom (naskenovaná žiadosť s originálnym podpisom + naskenované  doklady) ktorémukoľvek členovi Správnej rady.

Pre lepšie porozumenie a komunikáciu odporúčame posielať tlačivá príslušným členom Správnej rady podľa Vášho okresu. Zároveň môžete priamo komunikovať s členom Správnej rady, ktorý Vás má v priamej pôsobnosti. Telefónne čísla a e-mailové adresy na jednotlivých členov nájdete v sekcii Kontakt.

Jana Šipeková – Stredné Slovensko, Východné Slovensko
Kristína Lacenová – Západné Slovensko

Správna rada