Finančná a materiálna pomoc v roku 2007

Kategória: Sociálna oblasť | 0

Milí rodičia a dospelí pacienti,

vďaka benefičnému koncertu Dúhový most, ktorý sa konal v októbri 2006 v Liptovskom Mikuláši a vďaka štedrým darcom sa nášmu združeniu podarilo zakúpiť tieto inhalačné pomôcky:
Mucoclear – nosná sprcha,
Rhinoclear  – nosná sprcha (zapojiteľná do inhalátorov firmy PARI) – článok,
Prenosný inhalátor PARI UNI light mobil

Naďalej poskytujeme aj finančný príspevok 5.000,- Sk všetkým, ktorí o to požiadajú písomnou formou. Podmienkou pre poskytnutie finančnej pomoci je priloženie dokladov napr. doklady z lekárne, doklad o zakúpení zdravotnej pomôcky, rekreačný pobyt a pod.

Potrebné tlačivá nájdete u svojho lekára, alebo na internetovej stránke www.slanedeti.sk.
Tlačivo môžete poslať poštou na adresu združenia, alebo e-mailom ktorémukoľvek členovi Správnej rady.

Správna rada