Deň sociálnych služieb

Kategória: Informácie | 0

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb Slovenskej republiky Vás pozýva na DEŇ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, ktorý sa bude konať 26.3.2014 v Dome kultúry Zrkadlový Háj v Petržalke, Bratislava od 9.00 do 17.00 hod.

Cieľom podujatia je oboznámiť širokú verejnosť o možnostiach sociálnych a zdravotných služieb v Bratislave a predstaviť viaceré pobytové sociálne zariadenia, opatrovateľské a ošetrovateľské služby poskytované doma.

Predpoludním na prednáškach zaznejú odpovede na často kladené otázky: Aké druhy sociálnych služieb existujú? Ako sa starať o bezvládneho člena rodiny doma? Ako získať  domáce služby? Ako získať umiestnenie v sociálnom zariadení ? Ako získať posudok o odkázanosti? Aké výkony sú hradené zo zdravotného poistenia? A mnohé ďalšie.

V poobedňajšom bloku budú na podujatí prítomní aj poskytovatelia sociálnych služieb, či už opatrovateľskej služby alebo pobytových sociálnych zariadení, a vybraných zdravotných služieb – najmä odborného ošetrovania a rehabilitácie doma u klienta, s ktorými budete môcť individuálne konzultovať Vašu situáciu pri starostlivosti o člena rodiny. Prezentované budú aj užitočné potreby či pomôcky, ktoré si bude možné prezrieť a zakúpiť.

Vstup na podujatie je voľný.

 

Zdroj: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR