Kniha o Alice Martineau, speváčke s cystickou fibrózou

| |

V januári 2018 vyjde kniha Pieseň zajtrajška o speváčke s cystickou fibrózou Alice Martineau, o ktorej sme už písali v článku Speváčka Alice Martineau – výročie nedožitých 40. narodenín. Kniha: Pieseň zajtrajška Autor: Alice Petersonová Spievajte,... >> viac

Prevalencia symptómov depresie a anxiety u pacientov s CF

| |

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že pacienti s CF vykazujú pozoruhodnú rezilienciu. Mnoho pacientov vedie normálny nezávislý život aj navzdory každodennej náročnej liečbe a narušeným pľúcnym funkciám. Tiež psychické fungovanie pacientov bolo vo viacerých... >> viac

Depresia a anxieta

| |

Anxieta a depresia sú dvomi z najčastejších psychických problémov v súčasnej spoločnosti. Nie sú totožné, avšak často sa objavujú spoločne a bývajú pociťované ako komplex emocionálnych a funkčných ťažkostí. Obe sú považované pri... >> viac

Manažment non-adherencie

| |

Rozpoznanie non-adherencie a jej manažment je komplexným a dôležitým aspektom starostlivosti o pacientov s cystickou fibrózou. Pochopenie dôvodov a rozsahu non-adherencie je základom pre realistické zhodnotenie... >> viac