• Slané deti

Manažment non-adherencie

| |

Rozpoznanie non-adherencie a jej manažment je komplexným a dôležitým aspektom starostlivosti o pacientov s cystickou fibrózou. Pochopenie dôvodov a rozsahu non-adherencie je základom pre realistické zhodnotenie pacientovho stavu a pre citlivé plánovanie budúcich... >> viac

Životné minimum od 1. júla 2017

| |

Po štyroch rokoch sa zvyšuje životné minimum a od neho závisiace sociálne dávky. Rozhodujúcim obdobím, za ktoré sa zisťuje rast životných nákladov je obdobie od apríla minulého roka do apríla aktuálneho roka podľa... >> viac

Keby som nemal cystickú fibrózu, nebol by zo mňa džokej

| |

Inšpirujúci džokej premohol vysiľujúcu chorobu a zaradil sa medzi najlepších austrálskych džokejov. Džokeja Harryho Coffeya mohli pokladať za víťaza hneď, keď nastúpil na štart dostihov počas Dámskeho dňa vo Flemingtone. 20 ročný Coffey... >> viac

Novinky z výskumu cystickej fibrózy na ECCMID 2017

| |

Vo Viedni sa koncom apríla konala významná infektologická konferencia European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Disesases (ECCMID). Konferencia mala široký záber, reflektujúci súčasné témy klinickej mikrobiológie ako sú napr. antibiotická rezistencia, šírenie... >> viac

Dôvody adherencie a non-adherencie

| |

Dôvody, prediktory a benefity adherencie Za účelom zvýšenia adherencie je potrebné, aby boli identifikované faktory, ktoré predikujú adherenciu k liečbe. Tá môže byť totiž dôležitým prognostickým indikátorom pravdepodobnosti zhoršenia pľúcnych funkcií. Podľa niektorých výskumov je... >> viac

2% pre slané deti v roku 2017

| |

Naše občianske združenie sme opäť zaregistrovali ako príjemcu 2% z Vašich daní. Peniaze chceme využiť na priamu podporu detí a dospelých s cystickou fibrózou. Sme si vedomí, že len s podporou Vás samotných... >> viac

Adherencia k liečbe cystickej fibrózy

| |

V súčasnosti sa pozornosť výskumu stále častejšie zameriava na komplexnú, finančne aj časovo náročnú každodennú starostlivosť a medikamentóznu liečbu, ktorú si cystická fibróza vyžaduje. Skúmané sú najmä faktory ovplyvňujúce adherenciu k liečbe. V tejto súvislosti je potrebné... >> viac

Nový inhalátor Flaem NebulAIR

| |

Od 1.10.2016 sa firme Ferdinand Menzl lekárska technika podarilo zaregistrovať dva nové inhalačné prístroje NebulAIR a Nebaid. Oba inhalátory sú plne hradené zdravotnou poisťovňou. NebulAIR Pre pacientov s cystickou fibrózou je vhodnejší prístroj NebulAIR, ktorý vyrába... >> viac