• Slané deti

Adherencia k liečbe cystickej fibrózy

| |

V súčasnosti sa pozornosť výskumu stále častejšie zameriava na komplexnú, finančne aj časovo náročnú každodennú starostlivosť a medikamentóznu liečbu, ktorú si cystická fibróza vyžaduje. Skúmané sú najmä faktory ovplyvňujúce adherenciu k liečbe. V tejto súvislosti je potrebné... >> viac

Nový inhalátor Flaem NebulAIR

| |

Od 1.10.2016 sa firme Ferdinand Menzl lekárska technika podarilo zaregistrovať dva nové inhalačné prístroje NebulAIR a Nebaid. Oba inhalátory sú plne hradené zdravotnou poisťovňou. NebulAIR Pre pacientov s cystickou fibrózou je vhodnejší prístroj NebulAIR, ktorý vyrába... >> viac

Prevalencia cystickej fibrózy na mape Európy

| |

Mapa znázorňuje prevalenciu prípadov cystickej fibrózy (ďalej CF) v Európskej únii ako počet na 10 000 obyvateľov (živých jedincov podľa registra pacientov, údaje sú z roku 2008). Je možné pozorovať dva hlavné určujúce... >> viac

Kalydeco a Orkambi prichádzajú do Európy

| |

Na americký a európsky trh boli uvedené nové lieky, ktoré ako prvé ovplyvňujú základný defekt CF a znamenajú jeden z historických prielomov v liečbe ochorenia. Jedná sa o Kalydeco (ivakaftor) a Orkambi (kombinácia... >> viac

2% pre slané deti v roku 2016

| |

Naše občianske združenie sme opäť zaregistrovali ako príjemcu 2% z Vašich daní. Peniaze chceme využiť na priamu podporu detí a dospelých s cystickou fibrózou. Sme si vedomí, že len s podporou Vás samotných... >> viac