Bioetika a génové technológie

| |

Základným princípom súčasnej bioetiky je prvoradosť prospechu jednotlivca. Jeho prospech je dôležitejší ako prospech spoločnosti alebo štátu. >> viac

Cystická fibróza a genetika

| |

Cystická fibróza (CF) sa označuje ako genetické ochorenie. Aby pacient mal cystickú fibrózu musí nevyhnutne mať prítomnú mutáciu v CFTR géne (Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator). Presnejšie, musí mať mutácie v oboch alelách génu... >> viac