Depresia a anxieta

| |

Anxieta a depresia sú dvomi z najčastejších psychických problémov v súčasnej spoločnosti. Nie sú totožné, avšak často sa objavujú spoločne a bývajú pociťované ako komplex emocionálnych a funkčných ťažkostí. Obe sú považované pri... >> viac

Manažment non-adherencie

| |

Rozpoznanie non-adherencie a jej manažment je komplexným a dôležitým aspektom starostlivosti o pacientov s cystickou fibrózou. Pochopenie dôvodov a rozsahu non-adherencie je základom pre realistické zhodnotenie... >> viac

Životné minimum od 1. júla 2017

| |

Po štyroch rokoch sa zvyšuje životné minimum a od neho závisiace sociálne dávky. Rozhodujúcim obdobím, za ktoré sa zisťuje rast životných nákladov je obdobie od apríla minulého roka... >> viac

Dôvody adherencie a non-adherencie

| |

Dôvody, prediktory a benefity adherencie Za účelom zvýšenia adherencie je potrebné, aby boli identifikované faktory, ktoré predikujú adherenciu k liečbe. Tá môže byť prognostickým indikátorom... >> viac