Prevalencia cystickej fibrózy na mape Európy

Kategória: O cystickej fibróze | 0

Mapa znázorňuje prevalenciu prípadov cystickej fibrózy (ďalej CF) v Európskej únii ako počet na 10 000 obyvateľov (živých jedincov podľa registra pacientov, údaje sú z roku 2008). Je možné pozorovať dva hlavné určujúce faktory, ktoré sa vzájomne kombinujú: faktory populačnej … >> viac

Pohľad do histórie cystickej fibrózy

Kategória: O cystickej fibróze | 0

Metódy molekulárnej genetiky odhadujú, že mutácia ΔF508 vznikla pred desaťtisícami rokov. Prví pacienti s CF teda žili už v dávnej minulosti, akonáhle sa mutácie CF génu v ľudskej populácii rozšírili natoľko, že bolo možné zdediť mutovaný CF gén od oboch … >> viac

Iné ochorenia a dôsledky CF

Kategória: O cystickej fibróze | 0

Cystickú fibrózu komplikuje a modifikuje množstvo ďalších mimopľúcnych a mimotráviacich problémov. K tým najčastejšie sa vyskytujúcim patria: porucha potných žliaz, plodnosť, postihnutie kĺbov. Porucha potných žliaz, pri ktorej vo vývodoch potných žliaz nedochádza k spätnej resorbcii chloridu a sodíka, preto … >> viac

Tráviaca sústava a jej najčastejšie postihnutia pri CF

Kategória: O cystickej fibróze | 0

Druhou najčastejšou príčinou morbidity a mortality pri cystickej fibróze, po bronchopulmonálnom ochorení, sú patologické procesy tráviaceho systému. Porucha funkcie CFTR spôsobuje ochorenia pankreasu, pečene a gastrointestinálneho traktu (pažerák, žalúdok, črevá). Pankreas a jeho postihnutia Postihnutie exokrinnej funkcie pankreasu a malnutrícia. … >> viac

1 2