Seriál článkov „Dýchanie pol života“ je pre tých, čo majú problémy s dýchaním, najmä pre deti a dospelých postihnutých cystickou fibrózou, astmou, bronchitídou a pod. Skúsený fyzioterapeut im ponúka alternatívne možnosti, ako si popri medicínskej liečbe môžu pomôcť v domácich podmienkach a v rehabilitačných zariadeniach.

Mám problém s dýchaním, čo s tým? – 1.časť
Prvá časť príručky sa sústreďuje hlavne na masáž, dychové cvičenia, telesné cvičenia a na ich vzájomnú kombináciu.

Masáž hrudníka – 2.časť
Druhá časť príručky je pre tých, čo majú problémy s dýchaním, najmä pre deti a dospelých postihnutých cystickou fibrózou, astmou, bronchitídou a pod.

Masáž horných končatín a masáž tváre – 3.časť
Tretia časť príručky je pre tých, čo majú problémy s dýchaním, najmä pre deti a dospelých postihnutých cystickou fibrózou, astmou, bronchitídou a pod.

Moxa – teplo, ktoré lieči – 4.časť
Štvrtá časť príručky je pre tých, čo majú problémy s dýchaním, najmä pre deti a dospelých postihnutých cystickou fibrózou, astmou, bronchitídou a pod.

Hľadanie pokladu, naučme sa dýchať – 5.časť
Piata časť príručky je pre tých, čo majú problémy s dýchaním, najmä pre deti a dospelých postihnutých cystickou fibrózou, astmou, bronchitídou a pod.

Vzlykavé dýchanie, cvičenie, ktoré lieči – 6.časť
Šiesta časť príručky je pre tých, čo majú problémy s dýchaním, najmä pre deti a dospelých postihnutých cystickou fibrózou, astmou, bronchitídou a pod.

Uvoľňujúce cvičenia a dychové cvičenia – 7.časť
Siedma časť príručky je pre tých, čo majú problémy s dýchaním, najmä pre deti a dospelých postihnutých cystickou fibrózou, astmou, bronchitídou a pod.

Posilňovanie a energetické cvičenia – 8.časť
Ôsma časť príručky je pre tých, čo majú problémy s dýchaním, najmä pre deti a dospelých postihnutých cystickou fibrózou, astmou, bronchitídou a pod.

Špeciálne naťahovacie cvičenia – 9.časť
Deviata a posledná časť príručky je pre tých, čo majú problémy s dýchaním, najmä pre deti a dospelých postihnutých cystickou fibrózou, astmou, bronchitídou a pod.