Posilňovanie a energetické cvičenia – 8.časť

Ôsma časť príručky „Dýchanie pol života“ je pre tých, čo majú problémy s dýchaním, najmä pre deti a dospelých postihnutých cystickou fibrózou, astmou, bronchitídou a pod.

Upozornenie! Pri všetkých cvičeniach zdôrazniť dýchanie: nádych a výdych, ktorý musí byť dlhší ako nádych, prudké vydýchnutie na záver (vydýchnuť nie z úst, ale z pľúc).

Posilňovanie a energetické cvičenia

201012091159_41_1
  • kľuky (podpor ležmo) na opretých kolenách, spevniť chrbát, neprehýbať v driekovej časti chrbtice, začať s počtom, ktorý sami zvládnu, postupne zvyšovať
201012091159_41_2
  • cvičenie s činkami nízkej hmotnosti (0,5 – 1,5 kg jednoručné činky) v sede na pätách, dbať na rovný chrbát, zo vzpaženia lakte pripažiť skrčmo vzad (dolu a dozadu), opakovať 8 – l0x
201012091159_41_3

Záverečné uvoľňujúce cvičenie

  • ľah na bruchu, naťahovať sa do dĺžky
  • v sede na pätách natiahnuť horné končatiny a dlaňami položiť na zem, prerúčkovať do strán rukami, vznikne bočný priehyb chrbtice, uvoľňujúce cvičenia, dychové cvičenia a energetické cvičenia
201012091200_42_1
  • mačací chrbát, nádych v dolnom priehybe, výdych v hornom, opakovať min. 8x v každej medznej polohe
201012091201_42_2
  • HAD z jogy, ľah na bruchu, chytiť si ruky za chrbtom a vytiahnuť trup hore a ruky maximálne zapažiť, zamerať sa na dýchanie min. 5-8 nádychov a výdychov, je možné použiť aj flutter
201012091201_42_3
  • RYBA z jogy, ľah na chrbte, položiť si ruky na bedrové kosti, oprieť lakte o zem, prehnúť hrudník hore, oprieť hlavu o temeno, zamerať sa na dýchanie, min. 5-8 nádychov a výdychov, je možné použiť aj flutter
201012091201_42_4
  • PLUH z jogy, v ľahu na chrbte, položiť nohy za hlavu, 5 – 8 nádychov a výdychov, po tejto asáne je nutná kompenzácia podľa obrázku
201012091201_43_1
  • turecký sed (lotosový kvet), ruky v tyl, nádych a s výdychom pritiahneme ľavý lakeť k pravému kolenu, s nádychom sa vyrovnať a opakujeme na druhú stranu, opakujeme 5 – 8x
201012091202_43_2
  • kolíska na chrbte
201012091202_43_3

Dôležité upozornenie
Nič z toho, čo tu prečítate, nenahradzuje medicínsku liečbu. Je to možnosť ako si pomôcť v domácich podmienkach a v rehabilitačných centrách.