Mám problém s dýchaním, čo s tým? – 1.časť

Prvá časť príručky „Dýchanie pol života“ je pre tých, čo majú problémy s dýchaním, najmä pre deti a dospelých postihnutých cystickou fibrózou, astmou, bronchitídou a pod. Skúsený fyzioterapeut im ponúka alternatívne možnosti, ako si popri medicínskej liečbe môžu pomôcť v domácich podmienkach a v rehabilitačných zariadeniach. Sústreďuje sa hlavne na masáž, dychové cvičenia, telesné cvičenia a na ich vzájomnú kombináciu.

Problém s dýchaním nemusíme mať len kvôli chorobe, ktorá nás trápi. Mnohé zdravotné ťažkosti si môžeme spôsobiť aj tzv. „zlým“ dýchaním. V každom prípade však spravidla ide o tieto sprievodné charakteristické prejavy:
 • kašeľ,
 • zahlienenosť dutín,
 • zahlienenosť pľúc,
 • zahlienenosť hrubého čreva,
 • častá bolesť a suchosť v hrdle,
 • tráviace problémy.

Ktoré z týchto prejavov sú priamymi dôsledkami spomínaných chorôb a ktoré sú len získané či pridružené, nie je v tomto momente až také dôležité. Faktom je, že s každým z týchto prejavov je nevyhnutné pri fyzioterapii rátať a pracovať na jeho zlepšení.

Pohľad do zrkadla

Dôležitým faktorom pre fyzioterapiu je charakter ovplyvnených častí organizmu a zmeny spôsobené všetkými prejavmi, ktoré sme už spomínali. Na to postačuje jednoduchý pohľad na vlastné telo a na spôsob dýchania. Takýmto pohľadom do zrkadla môžeme nájsť zopár podstatných problémov, riešením ktorých výrazne ovplyvníme negatívne prejavy „zlého“ dýchania.

Chybné držanie tela je asi najviac viditeľným problémom, ktorý môže spôsobovať zlé dýchanie a všetky prejavy s tým spojené, hlavne kašeľ. Ide tu hlavne o spastické a výrazne skrátené svalstvo:

 • hrudníka,
 • medzilopatkového svalstva,
 • hrudnej oblasti chrbtice,
 • trapézových svalov.

Okrem sťaženého dýchania tieto prejavy spôsobujú aj jednostrannú skoliózu, prehĺbenú kyfózu a lordózu. Sú to základné prvky chybného držania tela.

Pri pohľade do zrkadla sa to prejavuje zlým držaním hlavy (vysunutá dopredu), ramená nie sú v jednej rovine, plecia predsunuté pred hrudníkom, brucho vypuklé a pod.

 
200911260743_09_1

Nesymetrický tvar hrudníka a rozšírený spodný okraj rebrového oblúka sú spôsobené veľmi plytkým dýchaním a nedostatočným používaním niektorých svalov na hrudníku a chrbtici. Táto defor-mácia jednoznačne poukazuje na nesprávne využívanie bránice ako hlavného dýchacieho svalu. Prejavuje sa to aj ochabnutosťou brušného svalstva.

200911260744_09_2

Celková svalová ochabnutosť horných končatín je pôsobená prevažne veľmi zlým spôsobom dýchania a zároveň aj tráviacimi problémami. Vzhľadom na to, že cez horné končatiny prechádza hlavná energetická dráha (meridián pľúc) charakterizujúca stav, v akom sa nachádzajú pľúca, dá sa pri svalovej ochabnutosti horných končatín hovoriť o energetickej nedostatočnosti pľúc.

Pri nariasení kože na hrudníku a v oblasti rebier, hlavne zboku, sa môžeme ešte stretnúť s malou pružnosťou kože, čo taktiež svedčí o zlom používaní svalstva, ktoré pomáha dýchaniu.

Na základe týchto vonkajších prejavov viditeľných na tele dokážeme určiť základné postupy fyzioterapie a miesta jej pôsobnosti. Môže to byť pre nás akýmsi návodom či mapou, čoho sa máme držať a aký je pravdepodobný cieľ cesty.

Prostriedky na zvládnutie našej cesty

Táto metóda domácej fyzioterapie zahŕňa štyri prostriedky:

 • masáž,
 • dychové cvičenia,
 • telesné cvičenia,
 • ich vzájomné kombinácie.
Výber týchto prostriedkov je kombináciou rôznych fyzioterapeutických metód a starých medicínskych škôl, zoradených na základe skúseností.

Hurá na masáž

Masáž je jednou z najstarších medicínskych metód pomoci pri rôznych chorobách. Je iba na škodu veci, že sa liečebný účinok masáží nevyužíva v plnej miere. Pritom už od nepamäti je známy priaznivý účinok ľudského dotyku na boľavé a choré miesto na tele. Stačí si spomenúť len na bežné príjemné pohladenie. Schopnosť prinášať úľavu prikladaním rúk na choré miesto sa dnes už dá vysvetliť aj vedecky. Metóda masírovania a prikladania rúk je založená na intuícii. Intuíciu má každý z nás v sebe od narodenia, len ju treba odhaliť a rozvíjať. Proste to chce tréning.

Za masážou sa skrýva množstvo špeciálnych techník a metód, ktorými sa veľmi výrazne dá pomôcť aj pri riešení problémov s dýchaním a s pridruženými komplikáciami. Metódou masáží jednoznačne ovplyvňujeme oblasti, ktoré všeobecne charakterizujú „chorobný“ stav dýchania. Zameriavame sa na:

 • celkové uvoľnenie,
 • odhlienenie a transport hlienov,
 • zlepšenie dýchania,
 • zlepšenie fyzickej kondície,
 • otuženie a posilnenie organizmu,
 • aktivácia blokovaných energetických centier a dráh,
 • pomoc pri preliečení niektorých sekundárnych prejavov, (napr. celkové zlé držanie tela).

Postup týchto krokov pri masáži je zoradený systematicky podľa princípu vzostupnej postupnosti, ale akékoľvek vynechanie niektorého kroku alebo skok o niekoľko krokov dopredu sú takisto možné. Jedinou zásadou na výber alebo dodržanie systému by mal byť aktuálny zdravotný stav a potreba riešenia určitého konkrétneho problému.

Poznámka: Na masáž používame rôzne oleje a emulzie dostupné na našom trhu a ich výber podriaďujeme individuálnym potrebám a možnostiam.

Masáž chrbtice

Celkové uvoľnenie

200911260744_12

Základná masáž chrbtice na uvoľnenie je jednoduchou pomôckou na začiatku celej fyzioterapie. Okrem efektu výrazného fyzického uvoľnenia pôsobí tu aj fakt ovplyvňovania psychického stavu masírovaného. Jednoducho povedané, ide o získanie jeho dôvery. Prvý dotyk je veľmi dôležitým faktorom úspešného priebehu celej terapie.

Masírujeme pomalými pohybmi po celej ploche chrbtice a snažíme sa o použitie čo najväčšej plochy našich dlaní. Ide o masáž metódou trenia a vytierania väčších oblastí chrbtového svalstva a o oblasť tesne vedľa stavcov chrbtice. Nikdy netlačíme priamo na stavce. Masírujeme od kostrče až po krčnú chrbticu. Spravidla smerujeme od spodu chrbtice smerom hore, ale u malých detí (do 6 rokov) a u starších ľudí (nad 50 rokov) využívame opačný smer. Čas masáže sa môže pohybovať od 10 do 30 minút. Túto základnú masáž chrbtice môžeme využívať aj pri záchvatoch kašľa na upokojenie. Pri väčších problémoch s dýchaním v polohe ležmo na bruchu, je možné masírovať aj v sede.

Tlaková masáž medzilopatkového svalstva

Uvoľnenie dýchania

Oblasť chrbtice medzi lopatkami je pri problémovom dýchaní výrazne spastická a na dotyk mnohokrát aj bolestivá. Zamerajte sa na túto oblasť a silnejšou tlakovou masážou, pôsobiacou viac do hĺbky, sa pokúste uvoľniť napätie medzilopatkového svalstva. Už pri základnej uvoľňujúcej masáži celej chrbtice časom „objavíte“ rozdiel medzi jednotlivými časťami chrbtice. Kvalitné uvoľnenie tejto oblasti chrbtového svalstva zlepšuje nádychovú časť dýchania a pri veľkej zahlienenosti pľúc postupne uvoľňuje hlieny. Môže vyvolať aj spontánne vykašliavanie.

Na masáž využívame viac prsty a palce, prípadne hranu dlane alebo uzavretú dlaň do päste. Pohyby by mali byť pomalé a krátke.

200911260744_13_1

Bodová masáž medzi hrudnými stavcami

Odhlieňovanie a čistenie pľúc

Hociktorým prstom alebo palcom zatlačíme postupne štyri body na chrbtici, umiestnené v oblasti medzi hrudnými stavcami Th2 – Th3 a Th3 – Th4. Body sa nachádzajú na obidvoch stranách od stavcov medzi jednotlivými rebrami. Nesmiete tlačiť na stavce ani na rebrá. Správne nájdené miesto tlaku je charakteristické tým, že je mäkké, prípadne vytvára veľmi jemný pružný odpor. Tlak opakujeme niekoľkokrát za sebou (aspoň 3x), trvá maximálne 30 sekúnd. Môžeme využívať aj mierne bodové vytieranie týchto bodov.

200911260745_13_2

Tlak na tieto body vyvoláva prirodzený spontánny kašeľ a transportuje uvoľnené hlieny, a to pomocou takzvaného „odporového dýchania“, ktoré je reakciou na túto bodovú masáž.

Ťahová masáž riasením deltového svalu a spodného okraja reberného oblúka

Zlepšenie dýchania a uvoľnenie hlienov

Pri tomto spôsobe využívame naťahovanie a riasenie kože v oblasti spodných rebier a na deltovom svale pod ramenami. Pri nádychu kožu naťahujeme a zvyšujeme intenzitu ťahu alebo riasenia a pri výdychu povolíme, ale neprerušujeme ťah ani dotyk. Je potrebné úplne sa zladiť s dýchaním masírovaného. Masáž nesmie spôsobovať nepríjemné pocity. Je to akási kontrola správnosti vašej práce. Znovu je nutné všímať si pružnosť kože a svalov na začiatku masáže, ako aj zlepšenie pružnosti a uvoľnenie napätia kože po jej ukončení.

200911260745_14_1

Táto masáž priamo ovplyvňuje bránicu, ktorá sa podieľa veľkou mierou na dýchaní a uvoľňuje hlieny v dolnej časti pľúc.

Masáž trapézov a bodová masáž trapézov

Uvoľnenie dýchania, zlepšenie vykašliavania a odhlieňovanie hrubého čreva

Pri metóde hnetenia trapézov pôsobíme celou dlaňou na sval a snažíme sa ho „vyžmýkať“. Po tomto hnetení následne zatlačíme body v strede  svalu vertikálnou silou. Tlak musí byť výrazný a spôsobuje bolesť. Je to najnepríjemnejšia časť masáže.

200911260745_14_2

S malými prestávkami trvá niekoľko minút. Môžeme masírovať aj v sede. Táto metóda je náročná a unavuje fyzioterapeuta aj masírovaného. Má však veľmi priaznivý efekt pri pocite nedostatočného nadychovania, stiahnutia hrdla a bolesti žalúdka a brucha. Vytvára lepšie podmienky na vykašľanie hlienu a uvoľnením hlienov v hrubom čreve môže spôsobiť nutkanie na stolicu.

Dôležité upozornenie

Nič z toho, čo tu prečítate, nenahradzuje medicínsku liečbu. Je to možnosť ako si pomôcť v domácich podmienkach a v rehabilitačných centrách.

 

V roku 2001  vydavateľstvo Oriens z Košíc vydalo publikáciu Dýchanie pol života, ktorej autorom je Vladimír Ščerbanovský. Publikácia vyšla s podporou Klubu cystickej fibrózy a Ministerstva školstva SR. Nakoľko vyšla v obmedzenom náklade a o túto užitočnú publikáciu je stále vysoký záujem, požiadali sme vydavateľa a autora o súhlas na jej zverejnenie na našej internetovej stránke. Knihu budeme uverejňovať postupne po jednotlivých kapitolách.

 

VLADIMÍR ŠČERBANOVSKÝ(1962)

Vyštudoval VŠTv Košiciach a v roku 1999 ukončil štúdium na FTVŠ UK v Bratislave. Je trénerom športovej streľby a od roku 1993 majiteľom súkromného rehabilitačného centra. Pracuje hlavne pre chorých s cystickou fibrózou, detskou mozgovou obrnou a tiež pre rôznych športovcov.

 

Literatúra
Liechtiová, E.: SHIATSU japonská masáž pre zdravie a kondíciu. Alternatíva 1996.
Li-tchang, Ma: Umenie pestovania čchi a ozdravovanie tela. Svitaní 1998
Vilunas, J. G.: Vzlykavé dýchanie. Svornosť 1999.