Moxa – teplo, ktoré lieči – 4.časť

Štvrtá časť príručky „Dýchanie pol života“ je pre tých, čo majú problémy s dýchaním, najmä pre deti a dospelých postihnutých cystickou fibrózou, astmou, bronchitídou a pod.

Moxa je veľmi stará metóda podpornej liečby rôznych zdravotných problémov, dobre využiteľná aj pri „zlom“ dýchaní. Aplikácia tepla je veľmi prospešná práve v kombinácii s popísanou masážou a zvyšuje účinok celej fyzioterapie dýchania. Na tento účel využívame špeciálne upravené moxové  kužele alebo u nás dostupné moxové cigary, plnené hlavne sušenou palinou alebo cesnakom. Je niekoľko spôsobov moxovania a na niektoré je potrebný špeciálny kurz, ale tzv. „nepriama metóda“ moxovania je ľahko zvládnuteľná aj pre laika.

Pri tomto spôsobe sa tlejúca cigara približuje a oddiaľuje nad daným bodom až do úplného sčervenania pokožky. V danom bode by sme mali cítiť príjemné teplo, postupne sa rozširujúce na väčšiu plochu. Vzhľadom na to, že moxa nehorí, iba tlie, je celkom ľahké regulovať aplikáciu tepla nad daným bodom podľa potreby, a to tak, že nám klient hlási intenzitu pálenia kože. Je nutné zdôrazniť, že musíme dbať na to, aby sme pokožku nepopálili. Pri citlivej pokožke sa môže po aplikácii moxy vytvoriť pľuzgierik, ktorý však nie je znakom popálenia pokožky. Pľuzgiere miznú bez následkov. V niektorých prípadoch sa pri liečbe využíva vytvorenie pľuzgierov zámerne. V pľuzgieroch sa vytvoria protilátky na samoliečbu danej choroby.

Moxa je veľmi účinná pri chronických dlhotrvajúcich problémoch. V našom prípade môžeme použiť moxu na všetkých doteraz popísaných bodoch pri masáži a v kombinácií s masážou.

Dôležité upozornenie
Nič z toho, čo tu prečítate, nenahradzuje medicínsku liečbu. Je to možnosť ako si pomôcť v domácich podmienkach a v rehabilitačných centrách.