Hľadanie pokladu, naučme sa dýchať – 5.časť

Piata časť príručky „Dýchanie pol života“ je pre tých, čo majú problémy s dýchaním, najmä pre deti a dospelých postihnutých cystickou fibrózou, astmou, bronchitídou a pod.

Tvrdenie, že dýchanie je pol života, nie je len jednoduchá fráza, ale nevyvrátiteľná skutočnosť. Dýchanie je najdôležitejšou podmienkou života akéhokoľvek organizmu, takže pokojne by sme mohli povedať, že „dýchanie je celý život“. Existuje množstvo názorov na správny spôsob dýchania. Niektoré sa navzájom doplňujú, iné sa zasa vylučujú, ale v konečnom dôsledku každý z týchto názorov vedie k poznaniu o dýchaní.

V tejto kapitole si popíšeme niektoré praktické rady a dychové cvičenia, ktoré sú kombináciou starých a nových prístupov k dýchaniu a ktoré sú najúčinnejšie z hľadiska pomoci pri problémoch súvisiacich s dýchaním. Sú to overené postupy pri ochoreniach pľúc, hlavne pri problémoch s cystickou fibrózou. Používať ich však môže každý, kto má záujem o utuženie svojho zdravia. Vedomou reguláciou nádychov a výdychov, riadením prestávok medzi nimi priaznivo ovplyvňujeme organizmus ako celok a aj jednotlivé orgány.

Niektoré zásady a pripomienky, ktoré si pred začatím samotného procesu dýchacích cvičení treba ozrejmiť a naučiť sa

  • Vzhľadom na účinnosť regulovaného dýchania je potrebné
  • dodržiavať pravidelný rytmus dýchania. Pokiaľ niekto vypadne z rytmu, cvičenie je potrebné po upokojení zopakovať.
  • Tak ako sa vedome reguluje nádych a výdych, je nutné regulovať aj prestávky medzi jednotlivými dýchaniami.
  • Výdych musí byť vždy dlhší ako nádych.
  • Vo fáze maximálneho výdychu nie je správne zadržiavať dych.
  • Vo fáze maximálneho nádychu je možné zadržať dych.
  • Ak je to možné, vždy je potrebné kontrolovať pulzovú frekvenciu. Zvyšovanie alebo znižovanie pulzovej frekvencie veľa napovie o stave kondície v konkrétnom momente, pohybe hlienov a o čase ukončenia dychového cvičenia.

Dýchanie bránicou – upokojujúce dýchanie s načerpávaním nových síl

Cvičenie môžeme robiť posediačky aj poležiačky. V polohe ležmo na chrbte si pokrčíme kolená a maximálne sa uvoľníme. Nemá význam púšťať sa do cvičenia dýchania, pokiaľ nie sme na to dostatočne upokojení a sústredení. V polohe posediačky sedíme na stoličke s vyrovnaným chrbtom a nohami roztiahnutými na šírku ramien.

Robíme hlboký nádych do brucha a zároveň rátame do šesť. Potom urobíme krátku výdrž, rátame do troch. Počas nasledujúceho výdychu rátame do osem. Tento spôsob dýchania do bránice opakujeme 8 až 21-krát. Kontrolou, či dýchate správne, je vytláčanie brucha pri nádychu hore a úplne uvoľnenie a klesnutie brucha dole počas výdychu. Pri cvičení sa môžu objaviť závrate a točenie hlavy. Pokiaľ sú slabé a dajú sa zvládnuť, môže sa pokračovať ďalej. Mala by tu fungovať akási samoregulácia na základe vlastných pocitov. Cvičiť môžete kedykoľvek, keď cítite potrebu upokojenia a načerpania nových síl. Je to zároveň prípravné cvičenie na začiatku každého dlhšieho cvičebného celku. Vhodná je aj kombinácia tohto dýchania na konci masáže.

Dýchanie „tretím okom“

Čistiace dýchanie, uvoľňovanie hlienov v dutinách, vyrovnávanie vnútorných energií, posilnenie imunity

201003161136_24

Sadneme si na stoličku a upokojíme myseľ aj dýchanie. Maximálne vystrieme chrbát a uvoľníme svalstvo na končatinách. Ukazovák pravej ruky si položíme na miesto v strede čela presne medzi obočím (tretie oko). Palcom a prostredníkom tej istej ruky si zatlačíme nosové dierky. Po upokojení začneme s cvičením. Uvoľníme palec a veľmi pomaly, ale plynulo vdychujeme vzduch cez pravú nosovú dierku. Pri pocite maximálneho nádychu znovu zatlačíme pravú nosovú dierku a uvoľníme ľavú. Tým istým pomalým a plynulým spôsobom vydychujeme cez ľavú nosovú dierku. Po vydýchnutí začíname nádych ľavou stranou a vydychujeme pravou.

Počas celej fázy tohto dýchania držíme ukazovák s miernym tlakom na bode medzi obočím. Po ukončení dýchania by mal na tom mieste ostať výraznejší červený znak. Cvičenie opakujeme ma-ximálne 21-krát. Dá sa cvičiť aj posediačky, s nohami skríženými v polohe lotosového kvetu. Nie je vhodné cvičiť tesne pred spaním a počas menštruácie.


Odhlieňovacie dýchanie

Uvoľnenie a transport hlienov

Spôsob tohto dýchania je vhodný hlavne pri kombinácii s masážou. Ľahneme si na bok, spodnú hornú končatinu si dáme pod hlavu ako vankúš a voľnú hornú končatinu si natiahneme nad hlavu. Dolné končatiny pokrčíme v kolenách. Maximálne sa uvoľníme, nesmieme cítiť žiadne mimoriadne svalové pnutia. Je to v podstate poloha spánku na boku. Na začiatku vdychujeme pomaly a plynulo nosom až do pocitu plnosti a vydychujeme taktiež pomaly a plynulo cez otvorené ústa a hrdlo. Zásadou je nádych nosom a výdych cez pootvorené ústa a hrdlo. Postupne po uvoľnení hlienov môžeme dýchanie zrýchliť až do prudších výdychov. Tým spustíme transport hlienov von z pľúc. Pri snahe o maximálne vydýchnutie dochádza aj k spontánnemu kašľu a vykašliavaniu hlienov. Cvičenie opakujeme niekoľko minút, dovtedy, kým „počuť“ hlieny na obidvoch stranách. Keď cvičíme s fyzioterapeutom, ten počas dýchania reguluje plynulosť nádychov a výdychov ťahom a riasením kože na voľnom boku v oblasti hrudníka. Pri nádychu je potrebné kožu naťahovať a pri výdychu uvoľniť. Zároveň sa dá premasírovať hrudník a chrbát.

Počas celého dychového cvičenia by sa mal priebežne kontrolovať pulz (pulzová frekvencia). Vzhľadom na fyzickú náročnosť cvičenia by nemala pulzová frekvencia presahovať hodnoty ľahkého behu (od 120 do 150 pulzov/min.)

Kondičné dýchanie

Dýchanie na zvýšenie kapacity a zlepšenie ventilácie pľúc

Ide tu o dýchanie so zádržou vo fáze nádychu. Zádrž sa reguluje počtom úderov pulzu. Cvičíme posediačky alebo poležiačky. Chytíme si miesto, kde cítime dobre pulz, a vdýchneme vzduch zhruba do dvoch tretín kapacity svojich pľúc. Urobíme zádrž dychu na 7, 9, 11, 13 a 15 úderov pulzu, každý podľa svojej kondície. Opakujeme maximálne 21-krát. Zádrž robíme zásadne len vo fáze nádychu. Tento spôsob dýchania sa dá prirovnať ku krátkym behom. Ak sa pulzová frekvencia počas cvičenia a zádrže nebude zrýchľovať, bude to znakom zlepšujúcej sa kondície a zvyšovania kapacity pľúc.

Radostný dych

Dýchanie ústami a nosom

Posadíme sa pohodlne na stoličku alebo na zem. Ústa nepatrne pootvoríme a špičku jazyka si oprieme o podnebie. Uvoľníme krk, brucho a chrbticu. Pokiaľ máme pocit neuvoľnenosti na niektorom mieste, tak si toto miesto prejdeme pohladením rukou. Dýchame veľmi ľahko nosom aj ústami naraz. Veľmi sa nesnažíme uvedomovať si dýchanie a neregulujeme ho. Dýchame úplne ľahko, skoro nepočuteľné, až pokiaľ sa nevytvorí nenásilná vyrovnanosť dychu. Uvedomenie si tohto dýchania musí prísť samo od seba. Cvičíme niekoľko minút alebo až do úplnej vyrovnanosti dychu. Týmto dýchaním sa aktivujú vnútorné energie v tele. Je veľmi vhodné počas akútnej choroby.
Všetky z doteraz popísaných dychových cvičení je možné kombinovať a vykonávať súčasne s masážou.

Dôležité upozornenie
Nič z toho, čo tu prečítate, nenahradzuje medicínsku liečbu. Je to možnosť ako si pomôcť v domácich podmienkach a v rehabilitačných centrách.