Masáž hrudníka – 2.časť

Druhá časť príručky „Dýchanie pol života“ je pre tých, čo majú problémy s dýchaním, najmä pre deti a dospelých postihnutých cystickou fibrózou, astmou, bronchitídou a pod.

Masáž hrudníka – celkové uvoľnenie

Masírujeme v polohe ležmo na chrbte alebo v sede, pričom pôsobíme celou plochou dlane na celý hrudník až po spodný okraj rebier. Využívame krúživé trecie ťahy. Snažíme sa nespôsobovať bolesť, preto tlak na rebrá a hrudnú kosť je len mierny. Viac využívame pôsobenie prehriatia tejto oblasti. Je úplne samozrejmé, že u dospievajúcich dievčat a žien vynechávame masáž prsníkov. Beztak nemá výrazný vplyv na zlepšenie dýchania. Aj teraz je však potrebné kontrolovať pružnosť a napätie kože a svalov na hrudníku, čo je limitujúce z časového hľadiska masáže.

200912151604_15_1

Hlavne pri masáži na hrudníku hrozí pri veľmi zdĺhavom pôsobení masáže riziko opačného efektu. Po prvotnom uvoľnení môže nastať zvýšenie napätia, ktoré je sprevádzané nerytmickým dýchaním, zvýšením tepovej frekvencie, prípadne aj žalúdočnou nevoľnosťou. Pri kvalitnej práci by z praktického hľadiska nemala táto masáž prekročiť sedem minút.

Ťahová masáž a riasenie spodného okraja rebier

Uvoľnenie dýchania a hlienov
200912151604_15_2

Postupujeme rovnako ako pri tom istom spôsobe masáže zo strany chrbtice. Je potrebné prispôsobiť sa rytmu dýchania masírovaného a ťah zvyšovať pri nádychu. Pri výdychu uvoľniť, ale nepúšťať.

Týmto pôsobíme na bránicu, zlepšujeme ventiláciu pľúc a maximálne uvoľňujeme hlieny v spodnej časti pľúc. Masírujeme zásadne v polohe ležmo na chrbte a pri natiahnutých dolných končatinách.

Tlaková bodová masáž na hrudníku

Spontánne vykašliavanie, transport hlienov a čistenie dychu

Tlakovou masážou pôsobíme na jednotlivé určené body, ktoré sú súčasťou konkrétnych meridiánov ovplyvňujúcich kvalitu dýchania. Na každý z bodov tlačíme niekoľkokrát za sebou (aspoň 3x). Čas pôsobenia jedného zatlačenia by sa mal pohybovať do 30 sekúnd, ale pri uvoľnení tlaku bod nepúšťame.Tlačíme hociktorým prstom alebo palcom ruky. Dá sa taktiež využiť bodové vytieranie tohto miesta, a to najmä vtedy, ak nemáme istotu správneho výberu bodu. Tým zasiahneme väčšiu plochu a istota správneho masírovania je väčšia.

200912151604_16

Každý z týchto bodov, pri správnom pôsobení masáže, už v prvých minútach spúšťa spontánny kašeľ, pri výdychu je po-čuteľný hlien, pripadne pri čistých nezahlienených pľúcach zlepšuje nádychovú aj výdychovú fázu dýchania pocitom zväčšenia kapacity dychu.

Masáž „HARY“ – oblasť žalúdka a brucha

Zlepšenie kvality dýchania, posilnenie imunity, odhlienenie hrubého čreva, čistenie organizmu

Je to veľmi dôležitá metóda. Pri nej masážou pôsobíme na oblasť HARY, ktorá v sebe skrýva dôležité energetické centrá ovplyvňujúce celkový zdravotný stav. Túto masáž odporúčame vykonávať len skúseným fyzioterapeutom, ale postupným skúšaním, učením jednotlivých krokov a pravidelným prehodnocovaním vlastných pocitov a pocitov masírovaného sa to dá bez väčších problémov naučiť. Obavy pred touto metódou nie sú na mieste, lebo pri nesprávnej masáži nespôsobíme žiadne mimoriadne „zlé stavy“, nanajvýš ak krátkodobú nevoľnosť, prípadne závrate.

Hara je oblasť, ktorú môžeme označiť ako oblasť nad žalúdkom a bruchom. Masážou priamo a veľmi intenzívne zasahujeme do činnosti bránice, činnosti vnútorných orgánov v tejto oblasti a výrazne pozitívne ovplyvňujeme imunitný systém organizmu. Dá sa povedať aj tak, že je to „kondičný tréning imunity“. Veľmi zjed-nodušene povedané, imunita je priamo ovplyvňovaná stavom „upchatosti“ hrubého čreva. Zlepšenie dýchania po tejto masáži je evidentné nielen samotným lepším pocitom masírovaného, ale dá sa potvrdiť aj zlepšenými hodnotami funkčných testov, pokiaľ, pravda, máme túto možnosť k dispozícii.

Masírujeme zásadne v polohe ležmo. Najideálnejšia je masáž pri pokrčených dolných končatinách, ale prax dokazuje, že aj pri narovnaných nohách je masáž veľmi účinná a mnohokrát mierne napätie v bruchu spôsobené narovnanosťou nôh je vyhovujúce pre spätnú kontrolu.

Poznámka: Postupov pri masáži HARY je niekoľko. Niektoré sú veľmi náročné, iné zase jednoduchšie. Význam tejto metódy rehabilitácie je taký dôležitý, že v hierarchii fyzioterapie má samostatné miesto. Kto by sa chcel touto metódou zaoberať viac, odporúčame mu špecializované Štúdium. V rozsahu tejto knihy to nie je možné.

Zlepšenie problémov pri zlom dýchaní môžeme dosiahnuť dvoma spôsobmi masáže HARY. Prvým je klasická jednoduchá me-tóda a druhým je Tai masáž Hary (thajská škola).

Klasická jednoduchá metóda

Uvoľňovanie napätia, zlepšenie priechodnosti čriev, posilnenie imunity, zlepšenie kvality dýchania

Začíname rozdelením tejto oblasti na dve časti, hornú a dolnú. Hornou myslíme oblasť od pupka hore po trojuholník (solar plexus) a dolná je od pupka dole až po lonovú kosť. Hneď na začiatku si treba uvedomiť rozdiel medzi týmito časťami. Spravidla zistíme, že horná oblasť je oveľa tvrdšia, napätejšia a v porovnaní s dolnou aj bolestivejšia na mierny tlak. Niekomu sa to môže zdať normálne, ale opak by mal byť pravdou. Našou snahou pri masáži Hary klasickou metódou je dosiahnutie uvoľnenosti hornej časti a spevnenia dolnej časti.

200912151605_18

Dosiahneme to jednoduchým trením týchto častí krúživým pohybom v smere hodinových ručičiek. Najdôležitejšou zásadou je práve dodržanie smeru točenia pohybov. Trením rozprúdime tok energiív energetickom centre Hary, čo potom pomáha vyrovnávať nezrovnalosti tejto oblasti a upravuje napätia medzi jednotlivými oblasťami. V závere masáže spojíme hornú a dolnú masírovanú časť do jedného celku a masáž končíme trením celej oblasti veľkými krúživými pohybmi.

Masážou zasahujeme oblasť vnútorných orgánov, preto treba dať pozor na zbytočné silné tlaky. Dobrou masážou priaznivo ovplyvňujeme zdravotný a energetický stav týchto orgánov.

Kontraindikácie

Po jedle, pri náznaku silných bolestí hociktorej masírovanej časti, pri bolesti vnútorných orgánov a počas menštruácie nemasírujeme.

Tai masáž HARY

Zlepšenie činnosti vnútorných orgánov, posilnenie imunity

Mimoriadne náročná masáž na koncentráciu, trpezlivosť a vnímanie spätných reakcií masírovaného, avšak veľmi účinná pre posilnenie imunity. Využívame tlakovú bodovú masáž (akupresúru) na presne určených miestach. Hlavnou zásadou je dodržanie rytmu dýchania. Tlak zosilňujeme pri nádychu maskovaného a súčasného výdychu fyzioterapeuta. Uvoľnenie tlaku pri opačnej fáze dýchania.

200912151614_19

Dýchanie má byť pomalé a hlboké. Koncentrujeme sa úplne na spôsob dýchania a snažíme sa prispôsobovať rytmu masírovaného. Počas masáže sa môže vyskytnúť nevoľnosť, točenie hlavy alebo závrate, a to aj fyzioterapeuta. Vtedy masáž pre-rušujeme. Na jednotlivé body pritláčame maximálne 21-krát. Vzdialenosť jednotlivých bodov od seba je určená dĺžkou palca masírovaného.

Táto  metóda vyžaduje  dlhší tréning a vzájomné zladenie aktérov.

Kontraindikácie

Deti do 6 rokov, počas menštruácie a pri akútnych chorobných stavoch vnútorných orgánov.

Dôležité upozornenie

Nič z toho, čo tu prečítate, nenahradzuje medicínsku liečbu. Je to možnosť ako si pomôcť v domácich podmienkach a v rehabilitačných centrách.