Cystická fibróza a cestovanie 7: Prevencia Pseudomonas aeruginosa

Kategória: Život s cystickou fibrózou | 0

V siedmej časti sa dozviete o možných nosičoch Pseudomonas aeruginosa a  možnostiach, ako sa pred nákazou chrániť. Sú potenciálne nebezpečné bazény a plavárne? Vedeli ste, že Pseudomonas nájdete na ovocí, zelenine a nosičmi sú napríklad aj kone?

Aj keď infekcia P. aeruginosa nie je problém špecifický pre cestovanie, predsa predstavuje pre mnohých pacientov na cestách dôvod k vážnym obavám. Tak ako v bežnom živote, možnosti infikovania sa baktériou P. aeruginosa alebo inými baktériami, relevantnými pre CF, sa nemožno počas cestovania úplne vyhnúť.

201207200858_pseudomonas

Dôležitý je všeobecný problém nižších hygienických štandardov v zahraničí (napr. prítomnosť baktérií v sanitárnych zariadeniach, na plavárňach). Avšak základné hygienické odporúčania a opatrenia, ktoré by mali pacienti s CF v zahraničí dodržiavať, sú do istej miery podobné odporúčaniam a opatreniam, ktorými sa riadia doma. Treba si uvedomiť, že dôkazy pre väčšinu nižšie uvedených odporúčaní sú prinajmenšom skromné.

Väčšina vodných plôch, vrátane morského pobrežia, jazier a riek je miestom prirodzeného výskytu baktérie P. aeruginosa. Pokračuje diskusia o tom, do akej miery predstavujú tieto zdroje riziko pľúcnej infekcie, súvisiacej s CF. Tiež sa debatuje o tom, či by sa mali pacienti vystríhať pred využívaním plavární alebo nie.

Väčšina CF centier svojim pacientom povoľuje návštevu verejných plavární, ktoré sú overené miestnymi zdravotnými úradmi. Riziko bakteriálneho prenosu by však mohlo súvisieť s praxou, používanou na dezinfekciu vody, ktorá je v jednotlivých európskych krajinách rôzna. Vo Švajčiarsku zaznamenaná prevalencia baktérie P. aeruginosa vo verejných plaveckých bazénoch bola 4-7%. Naopak štúdia zo Severného írska objavila baktériu P. aeruginosa až v 38% verejných plavární. V tejto štúdii prevalencia baktérie P. aeruginosa bola dokonca vyššia v súkromných bazénoch a vírivkách (jacuzzi) (72%). Trend bol podobný, pokiaľ išlo o verejné a súkromné bazény v rámci vodoliečby. Preto by pacienti s CF mali pred návštevou súkromného bazénu alebo kúpeľov zvážiť riziko.

201207200857_bazen

Baktériu P. aeruginosa možno často izolovať na šupkách čerstvého ovocia, na zelenine alebo šalátoch. Preto sa pacientom s CF odporúča pred konzumáciou zeleninu umyť, očistiť alebo uvariť.

Mnohé živočíchy sú tiež známe ako nosiči P. aeruginosa, napr. hlístovce, norky, delfíny a kone. Kone často prenášajú P. aeruginosa v nose, takže existuje riziko prenosu počas jazdy na koni. Tiež bola zaznamenaná infekcia plesňou Aspergillus spp. z maštaľného hnoja.

Na rozdiel od vyššie opísaných zdrojov vo vonkajšom prostredí je prenos baktérií medzi pacientmi s CF dobre charakterizovaný. V minulosti sa považovalo za prínos, keď sa pacienti s CF spoločne zapájali do spoločenských aktivít, napr. do letných táborov. Referovalo sa o pozitívnych účinkoch takýchto táborov na pacientov v zmysle tolerancie záťaže, stavu výživy a pocitu pohody. Toto stanovisko sa zmenilo, keď vyšli najavo dôkazy o prenášaní baktérií, najmä P. aeruginosa a B. cepacia medzi pacientmi navzájom. Dnes riziko vzájomnej infekcie prevažuje nad možným prínosom a letné tábory pacientov s CF sa prestali organizovať.

Pri návštevách podujatí s inými pacientmi s CF je však dôležité minimalizovať možnosť vzájomného prenosu infekcií dodržiavaním určitých hygienických zásad (pozri http://cfww.org/docs/conferences/2009/hygiene_guidelines.pdf). Existuje široký konsenzus o tom, že jednotlivci, ktorí majú pozitívny nález baktérií komplexu Burkholderia cepacia, Staph. aureus rezistentný voči meticilínu (MRSA) alebo iných perzistentných baktérií by nemali prísť do blízkeho kontaktu s inými pacientmi s CF alebo navštevovať ich podujatia. Pacienti s CF by sa mali poradiť o problémoch možného prenosu infekcií medzi pacientmi so svojím lekárom a urobiť informované rozhodnutie, či sa budú zapájať do spoločenských aktivít s inými pacientmi s CF alebo nie.

Zdroj: Travelling with cystic fibrosis: Recommendations for patients and care Team members http://www.ecfs.eu/ecfs_guidelines