Cystická fibróza a cestovanie 8: Odporúčania pre transplantovaných pacientov

Kategória: Život s cystickou fibrózou | 0

V ôsmej, poslednej časti seriálu článkov o cestovaní s cystickou fibrózou, sa budeme špeciálne venovať transplantovaným pacientom, ktorých nároky pri cestách sú predsa len o niečo vyššie.

CF pacienti so zníženou imunitou po transplantácii pľúc alebo pečene potrebujú pred cestou špeciálne poradenstvo. Tam, kde nie je k dispozícii žiadna literatúra pre turistov, ktorí prijali pľúcny alebo pečeňový transplantát, existujú správy, ktoré sa zameriavajú na riziká a odporúčania pre turistov so zníženou imunitou, vrátane príjemcov pevných orgánov. Treba tu rozlíšiť tri základné problémy: po prvé, zvýšenú náchylnosť k chorobám súvisiacim s cestovaním a príležitostným/náhodným infekciám; po druhé, interakcie medzi bežnými liekmi (napr. imunosupresívami) a sprievodnými liekmi na choroby súvisiace s cestovaním (napr. na profylaxiu malárie); po tretie, použitie vakcín (napr. bezpečnosť živých vakcín, potenciálne znížená účinnosť vakcín).

Najbežnejšie choroby súvisiace s cestovaním sú potravinové infekcie, súvisiace s manipuláciou s potravinami. Niektoré špecifické bakteriálne infekcie, napr. netýfusové infekcie Salmonella spp., Shigella spp. a Microsporidia sú vážnejšie u hostiteľov s potlačenou imunitou. Aj keď si uvedomujú limity „preventívnych opatrení, pokiaľ ide o vodu a potraviny“, turistom so zníženou imunitou by sa malo odporučiť ich prísne dodržiavanie, napr. aby konzumovali v reštauráciách teplé jedlá, aby dodržiavali bezpečnosť aj pri pití (voda balená, prevarená alebo filtrovaná) a aby sa vyhli nepasterizovaným mliečnym výrobkom. Každý turista so zníženou imunitou, najmä taký, u ktorého sa v minulosti už vyskytla disfunkcia ľadvín, alebo, ktorý užíva nefrotoxické lieky (napr. cyklosporín A), by si mal byť vedomý významu hydratácie a možností orálnej hydratácie. Profylaktické antimikrobiálne látky sa bežne neodporúčajú, ale možno ich použiť v obmedzenom časovom období. Pacienti by mali mať so sebou rezervnú zásobu antibiotík, (napr. Ciprofloxacín, Azitromicín a Metronidazol) a odporúča sa im v prípade horúčky alebo hnačky začať s liečbou včas. Hľadať odbornú lekársku radu, prípadne sa rozhodnúť pre prerušenie dovolenky treba v čo najkratšom čase.

CF pacienti so zníženou imunitou by sa mali v záujme zabránenia riziku oportúnnej infekcie dôkladne poradiť.

Mnohé bežné lieky predpisované príjemcom transplantátu reagujú s liekmi, ktoré sú metabolizované systémom CYP3A4. Napr. profylaxia malárie chlorochínom zvyšuje v sére úrovne Cyklosporínu A, FK 506 (tacrolimus), alebo Rapamycínu. Avšak množstvo informácií o interakciách imunopresív („anti-rejection drugs) a väčšiny liekov, spojených s cestovaním, je obmedzené. Pacientom sa odporúča začať užívať sprievodné lieky (napr. na profylaxiu malárie) niekoľko týždňov pred cestou, aby mohli sledovať a prispôsobiť úrovne imunosupresív v sére.

201208271452_lieky_8

Každá nedávna alebo súčasná liečba imunosupresívami vrátane orálnych kortikosteroidov, trvajúca dlhšie ako jeden mesiac môže vo veľkých dávkach ohroziť účinnosť každej vakcíny. Pri živých vakcínach existuje nebezpečenstvo ochorenia chorobou, proti ktorej prebieha očkovanie. Inhalované steroidy, okrem veľmi vysokých dávok, nie sú kontraindikáciou aplikácie vakcíny.
Po transplantácii pľúc alebo pečene by sa o každej navrhovanej vakcíne malo uvažovať z dvoch hľadísk; z hľadiska bezpečnosti a z hľadiska možnej zníženej účinnosti v súvislosti so základným potláčaním imunity.

Väčšinou by sa CF pacienti užívajúci imunosupresíva mali striktne vyhýbať živým vakcínam. Najbežnejšie živé vakcíny sú vakcína proti ovčím kiahňam, orálna vakcína proti detskej obrne, vakcína proti osýpkam – mumpsu – rubeole, vakcína proti žltej zimnici a BCG. Riziko vystavenia sa nebezpečenstvu choroby musí byť porovnané s rizikami vakcinácie a stupňom potláčania imunity u konkrétneho jednotlivca. Preto je veľmi dôležité pre každého kandidáta budúcej transplantácie mať pred transplantáciou kontrolu očkovania. Plánované očkovania by mali byť ukončené minimálne dva týždne pred transplantáciou.

Zdroj: Travelling with cystic fibrosis: Recommendations for patients and care Team members http://www.ecfs.eu/ecfs_guidelines