Cystická fibróza a cestovanie 3: Prevencia infekcií – očkovanie

Kategória: Život s cystickou fibrózou | 0

V 3. časti našich článkov o cestovaní sa budeme venovať hlavne očkovaniam, ktoré je potrebné absolvovať pred vycestovaním.

Treba starostlivo dodržiavať bežné hygienické opatrenia, brať so sebou a používať hydroalkoholické roztoky na dezinfekciu rúk. Každý, kto cestuje, by mal mať aktualizované bežné očkovanie podľa veku, ako to odporúča štátny očkovací program. Okrem toho možno odporúčať ďalšie očkovania a bezpečnostné opatrenia pre cesty do zahraničia, v závislosti od destinácie.

Odporúčané vakcinácie/očkovanie pre cestovateľov

Bežné očkovanie:

 • Záškrt-diftéria, tetanus, čierny kašeľ
 • Preočkovanie adolescentov na záškrt-diftériu, tetanus a čierny kašeľ1
 • Hepatitída B1
 • Haemophilus influenzae typ B
 • Ľudský papillomavirus (HPV)1
 • Chrípka2
 • Osýpky, mumps, rubeola
 • Pneumokokové ochorenie1
 • Detská obrna
 • Rotavirus1
 • Tuberkulóza (BCG)3
 • Ovčie kiahne1

Výberové pre cestovateľov:

 • Hepatitída A2,4
 • Týfus
 • Žltá zimnica4
 • Cholera
 • Japonská encefalitída4
 • Kliešťová encefalitída
 • Meningokok ACWY4
 • Besnota

Povinné očkovanie pre niektoré krajiny:

 • Žltá zimnica4
 • Meningokok ACWY4
 • Detská obrna

1 – niektorých krajinách sa očkovanie práve zavádza
2 –  Rutinné pre určité rizikové skupiny, výberové pre turistov/cestovateľov
3 – Vo väčšine industrializovaných krajín už nie je očkovanie rutinné
4 –  Vo väčšine krajín nie je zahrnuté do rutinného imunizačného programu

201202191341_cestovanie_ockovanie

Národné odporúčania a stratégie imunizácie by mali uplatniť pre všetky subjekty vrátane osôb s CF. Jednotlivci s CF však mohli ľahko vypadnúť z národných imunizačných programov, keď chýbali v škole a boli v minulosti prijatí o nemocnice na liečbu, takže je u nich vyššie riziko neúplnej a oneskorenej imunizácie ako u zdravých detí.

Pred cestovaním by sa mala urobiť vakcinačná kontrola a všetky medzery v očkovacom programe by sa mali napraviť a dohnať. Špeciálne vyšetrenie protilátok je užitočné, keď treba určiť, či je potrebné individuálne preočkovanie. Vzhľadom na BCG by sa mali dodržiavať národné smernice. Tuberkulóza nie je častým problémom u pacientov s CF, ale ako diagnóza je nebezpečná. Keďže po transplantácii sa môže prejaviť skrytá tuberkulóza, imunizácia v súlade so zavedenou miestnou praxou sa javí ako logická.

Očkovanie proti chrípke: odporúča sa každoročne pre všetkých pacientov s CF vo veku 6 mesiacov a starších. Malo by platiť tiež pre turistov (zvyčajne od novembra do februára na severnej pologuli, od apríla do septembri na južnej pologuli a celoročne v trópoch).

Inaktivovaná vakcína proti hepatitíde A a rekombinantná vakcína proti hepatitíde B: pre prevenciu infekcie sa ukázali ako bezpečné a účinné. Väčšina dospelých pacientov s CF možno nebola očkovaná, dokonca aj v krajinách, ktoré očkovanie odporúčajú. Niekoľko štúdií ukázalo vyššie riziko fatálnej infekcie vírusom hepatitídou A a B, ak s ním pacienti prišli do kontaktu počas cestovania, a u pacientov s chronickým ochorením pečene, tiež sa v nich rozoberali dôvody očkovania týchto pacientov. Keďže až u 92% pacientov s CF sa dokázala určitá abnormalita pečene, mali by byť tiež považovaní za cieľovú skupinu očkovania. Infekcia hepatitídou A je jednou z najbežnejších infekcií, ktorej sa dá zabrániť očkovaním, a očkovanie by sa malo odporúčať všetkým cestujúcim do južnej Európy, Afriky (vrátane severnej), Južnej Ameriky, Ázie a do ďalších zahraničných destinácií. Prenos sa môže nastať priamym kontaktom osôb, kontaminovanou vodou, ľadom, mäkkýšmi, ovocím, zeleninou a inými potravinami kontaminovanými počas manipulácie s nimi, dokonca aj pri „štandardnom“ turistickom ubytovaní. Aj keď riziko infekcie hepatitídou B je pri cestách do zahraničia všeobecne malé (okrem určitých krajín, kde je rozšírená), hepatitída B môže, v porovnaní s pomerne neškodným charakterom hepatitídou A, mať za následok chronické prenášanie choroby a  ochorenie. Medzi spôsoby prenosu patria kontaminované injekčné a iné nástroje používané pri zdravotníckej starostlivosti, zubné ošetrenie a kozmetické procedúry (tetovanie a piercing) a, čo je menej známe, nechránený pohlavný styk a otvorené kožné lézie. Pri turistoch s CF je pravdepodobnejšie, že budú počas cesty potrebovať liečebnú procedúru.

Vakcína proti hepatitíde A sa odporúča pacientom starším ako jeden rok. Kombinovaná vakcína proti hepatitíde A a B sa tiež odporúča pre pacientov starších ako jeden rok, ponúka dvojitú ochranu v jednoduchom harmonograme (0, 1 a 6 mesiacov).

Žltá zimnica: prenášaná komármi, endemická v určitých oblastiach Afriky a Južnej Ameriky (pozri mapu krajiny v rámci WHO). V niektorých krajinách sa pri vstupe vyžaduje potvrdenie o očkovaní. Vakcína proti žltej zimnici obsahuje živú vakcínu vírusu, môže sa predpísať pacientom vo veku jedného roka a starším (v niektorých výnimočných prípadoch tiež deťom vo veku 6-12 mesiacov). Jedna injekcia ponúka desaťročnú ochrannú lehotu.

Ďalšie doplnkové očkovania: pri cestách do zahraničia sa odporúča napr. očkovanie proti brušnému týfusu, cholere, kliešťovej encefalitíde, japonskej encefalitíde, meningokokovi ACWY a besnote.. Ďalšie informácie o tomto očkovaní nájdete na internetovej stránke organizácie WHO.

Jedna z najvážnejších život ohrozujúcich chorôb, ktorá hrozí turistom v zahraničí. Zatiaľ nie je k dispozícii žiadne očkovanie. Podrobné informácie o malárii a rady ohľadne chemoprofylaxie ako aj opatrenia proti výskytu komárích štípnutí (použitie DEET) nájdete na stránke WHO. Lieky používané na profylaxiu pri zdravých ľuďoch, ako napr. meflochin (Lariam®) a atovakvon/progvanilium (Lariam®), môžu spôsobiť určité zažívacie ťažkosti, nezdá sa však, že by boli hepatotoxické .

 

Pri cestovaní môže byť potrebná ďalšia imunizácia, v závislosti od destinácie. O požadovanej imunizácii sa treba porozprávať s CF lekárom.

 

Zdroj: Travelling with cystic fibrosis: Recommendations for patients and care Team members http://www.ecfs.eu/ecfs_guidelines