Cystická fibróza a cestovanie 6: Športovanie

Kategória: Život s cystickou fibrózou | 0

V šiestej časti sa budeme zaoberať športovými aktivitami na dovolenke a možnými nástrahami pri nedodržiavaní určitých pravidiel.

Tak ako zdraví ľudia, aj mnohí pacienti s CF využívajú svoje dovolenky a čas voľna na fyzické aktivity a športy pod holým nebom. Je nesporné, že takéto aktivity priaznivo vplývajú na mnohé aspekty CF. Aktívne športovanie, spojené s cestovaním, ako je lyžovanie, jazdy na snowboarde, vodné športy, potápanie s dýchacím prístrojom či bungee jumping sú čoraz populárnejšie. Keďže nejestvujú žiadne systematické prieskumy rôznych druhov rizík spojených s rôznymi športmi a špecifických pre CF, v tomto momente nemôžeme poskytnúť žiadne dôkazmi podložené odporúčania.

201206180955_cestovanie_plavanie

Nasledovné odporúčania sa zakladajú najmä na prípadových štúdiách a sú teda neoverené; pacienti by však mali byť upovedomení o týchto rizikách skôr, než sa pokúsia vykonávať niektoré z uvedených činností.

Potenciálne komplikácie športových aktivít

 • Loptové hry – Krvácanie z ezofageálnych varixov,
 • Futbal, volejbal, tenis, atď. – Ruptúra pečene a sleziny, fraktúry (pri kolektívnych športoch), Pneumotorax (tenis),
 • Kontaktné športy – Krvácanie z ezofageálnych varixov,
 • Džudo, karate, atď. – Ruptúra pečene a sleziny, fraktúry (najmä pri kolektívnych športoch),
 • Vodné športy – Pseudomonas (v bazénoch atď.)
 • Plávanie, potápanie s dýchacím prístrojom atď. – Pneumotorax (potápanie),
 • Extrémne športy – Pneumotorax,
 • Bungee jumping, parašutizmus, voľné lezenie atď. – Krvácanie z ezofageálnych varixov, ruptúra pečene a sleziny, fraktúry, hypoxémia vyvolaná telesnou námahou (lezenie vo veľkej nadmorskej výške), akútne zlyhanie pravého srdca (lezenie vo veľkej nadmorskej výške),
 • Zimné športy – Hypoxémia vyvolaná telesnou námahou, akútne zlyhanie pravého srdca, pľúcna exacerbácia,
 • Jazda na koni – ABPA (alergická bronchopulmonárna aspergilóza), Pseudomonas,
 • Silový tréning s vysokou záťažou – Pseudomotorax, hemoptýza (chrlenie krvi),
 • Šprintovanie – hemoptýza,
 • Vytrvalostný tréning – Hypoglykémia pri cukrovke, dehydratácia a hyponatriémia,
 • Sauna/horúce kúpele – Pseudomonas

Upozorňujeme, že uvedený je len základný prehľad o rizikách súvisiacich s niektorými najpopulárnejšími druhmi športov. Detailnejšia tabuľka s konkrétnejšími odporúčaniami je k dispozícii na stiahnutie na http://ecorn-cf.eu/index.php?id=265&L=8. Vo všeobecnosti je cvičenie prospešné, pacientovi sa však dôrazne odporúča, aby sa poradil so svojím lekárom o možných komplikáciách, ktoré by sa mohli vzhľadom na pacientov zdravotný stav vyskytnúť pri športe, ktorý si vybral.

201206180956_cestovanie_volejbal

 

Hypoxémia spôsobená telesnou námahou

Nadmorská výška môže viesť k zníženiu hladiny kyslíka v krvi, preto sa zimné športy a horolezectvo vo veľkých nadmorských výškach neodporúčajú pacientom s poklesom hladiny kyslíka pod 90% počas záťažového testu. Dobre zdokumentované sú epizódy akútneho zlyhania pravej srdcovej komory vo veľkej nadmorskej výške. Je vhodné každému pacientovi pred začatím športového programu urobiť ergometriu a zahrnúť ju do každoročného programu lekárskych prehliadok. U pacientov s normálnym výsledkom testu najvyššej tolerovanej záťaže („incremental maximal exercise test“) nie je potrebné žiadne sledovanie. Treba sa vyhnúť telesnej námahe, ktorá vedie k vyše 5% poklesu hladiny kyslíka alebo k jeho poklesu pod 90%. Pri pacientoch s hladinou kyslíka pod 90% v pokoji je riziko zhoršenia stavu a títo pacienti by sa nemali zapájať do telesných aktivít bez doplnkového kyslíka a dôkladnej kontroly hladiny kyslíka v krvi počas týchto aktivít.

Bronchokonstrikcia

Existujú určité údaje ukazujúce bronchiálnu hyperkativitosť (precitlivenosť) u pacientov s CF, čo je zväčša spôsobené podráždením chemickými látkami. Či samotné cvičenie/telesná námaha spôsobuje bronchokonstrikciu u pacientov s CF alebo nie, je menej jasné. Pre niektorých pacientov s históriou bronchokonstrikcie v dôsledku cvičenia možno pozitívne účinky dosiahnuť použitím beta-2 mimetík pred cvičením. Účinnosť takejto terapie by sa mala vyhodnotiť ešte pred cestou.

Pneumotorax

Pacienti s pokročilou pľúcnou chorobou by sa nemali venovať športom, ktoré vyžadujú potlačené dýchanie alebo rýchle a trhané pohyby hornej časti tela (napr. tenis, volejbal a bungee jumping). Podmorské potápanie a potápanie s dýchacím prístrojom je kontraindikované u pacientov so zadržiavaním vzduchu v pľúcach (tzv. „air-trapping“), čo môže viesť k pneumotoraxu pri výstupe na hladinu alebo k zhoršeniu ochorenia prínosových dutín. Keďže zadržiavanie vzduchu možno pozorovať dokonca aj u klinicky zdravých pacientov s CF a pneumotorax pod vodou je život potenciálne ohrozujúca situácia, je rozumné poradiť ľuďom s CF, aby sa aktívne nevenovali potápaniu s dýchacím prístrojom.

Hemoptýza

Pacienti s bronchiektáziou a s históriou hemoptýzy by sa mali vyhýbať takým typom športov, pri ktorých sa silne zvyšuje intenzita dýchania a krvný tlak (napr. šprintovanie, silový tréning s vysokou záťažou); doplnenie kyslíka počas tréningu by mohlo znížiť riziko u pacientov s hypoxémiou spôsobenou cvičením/telesnou námahou, keďže to môže znížiť dychový objem za minútu pri danej záťaži.

201206180956_cestovanie_turistika

Zlyhanie pravého srdca

Pri pacientoch so zvýšenou záťažou pravého srdca, fyzická aktivita a športy môžu viesť k akútnemu cor pulmonale, srdcovej nedostatočnosti alebo ventrikulárnym arytmiám. Telesné aktivity vo veľkej nadmorskej výška sa neodporúčajú pacientom s CF, ktorí už sú hypoxickí, keďže aerobik a aerobické cvičenia v nadmorskej výške spôsobujú záchvaty zlyhania pravého srdca. V literatúre boli zaznamenané dva prípady pľúcneho srdca, ktoré si vyžiadali transplantáciu srdca a pľúc po veľkej telesnej námahe podstúpenej počas dovolenky vo veľkej nadmorskej výške. V prípade chronického pľúcneho srdca by sa telesne aktivity mali vykonávať opatrne a pod prísnym dohľadom.

Hypoglykémia

Telesné aktivity a vytrvalostný tréning môžu viesť k významnému poklesu cukru v krvi, najmä u pacientov, ktorí užívajú inzulín alebo sa liečia perorálnymi antidiabetikami. Občas sa objavujú sporadické správy o hypoglykémii, ktorá nasledovala po cvičení nediabetických pacientov. Odporúča sa, aby pacienti pred cvičením jedli stravu bohatú na cukry tiež a aby si prispôsobili svoje dávky inzulínu. Počas dlhšie trvajúcej strednej až veľkej námahy by si pacienti s cukrovkou mali merať hladinu cukru v krvi.

Krvácanie

Keďže priemerná dĺžka života sa zvyšuje, zvyšuje sa aj počet dospelých pacientov s pokročilým ochorením pečene (cirhóza, znížená zrážanlivosť krvi). Športy s prudkými zmenami tlaku v bruchu alebo v hrudníku (napr. kontaktné športy s rizikom úderov do brucha, napr. futbal, džudo alebo karate) alebo so zmenami krvného tlaku (napr. silový tréning s ťažkými činkami, atď.) sú spojené s rizikom ruptúry pečene a/alebo sleziny, ako aj s gastrointestinálnym krvácaním z ezofageálnych varixov.

Fraktúry

Mnohí starší pacienti s CF vykazujú významné zníženie hustoty kostnej hmoty. Pacienti, ktorí sa venujú športom, pri ktorých sa môže riziko fraktúry značne zvýšiť by mali tejto skutočnosti venovať osobitnú pozornosť. Neodporúčajú sa im športy s rizikom skákania do výšky alebo padania (napr. kontaktné športy a niektoré bojové umenia, bungee jumping a parašutizmus)· Niektoré športy majú osobitné riziká, niektoré zdravotné stavy určité športy vylučujú. Riziká, spojené so špecifickými aktivitami, by mali ľudia s CF prediskutovať s CF centrom.

Zdroj: Travelling with cystic fibrosis: Recommendations for patients and care Team members http://www.ecfs.eu/ecfs_guidelines