Výnimka z platenia úhrady za používanie diaľnic

Kategória: Sociálna oblasť | 0

Podľa §6 ods. 6, písm. ch) zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon) nemusí občan s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorému je poskytovaný peňažný príspevok  na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s prevádzkou  osobného motorového vozidla podľa zákona 447/222008 Z.z. o peňažných príspevkov … >> viac

Zmeny v dávkach a prednostných vyšetreniach pre rok 2014

Kategória: Sociálna oblasť | 0

Aké zmeny nastali v prídavkoch na dieťa, rodičovskom príspevku, príspevku pri narodení dieťaťa, v nemocenských dávkach a prednostných vyšetreniach v ambulanciách v roku 2014? Zmeny v dávkach pre rodičov Prídavok na dieťa je sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. Nezaopatreným … >> viac

Hygienicko-epidemiologické opatrenia pre pacientov s CF

Kategória: Život s cystickou fibrózou | 0

Veľmi účinnou ochranou pred nákazami je dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, vychádzajúcich z medicínskych skúsenosti odborníkov, zaoberajúcich sa problematikou cystickej fibrózy. Podľa odborných štúdii a doporučení CFW (Cystic Fibrosis Worldwide) a CFE (Cystic Fibrosis Europe) je dôležité hygienicko-epidemiologické opatrenia dodržiavať v podmienkach … >> viac

Iné ochorenia a dôsledky CF

Kategória: O cystickej fibróze | 0

Cystickú fibrózu komplikuje a modifikuje množstvo ďalších mimopľúcnych a mimotráviacich problémov. K tým najčastejšie sa vyskytujúcim patria: porucha potných žliaz, plodnosť, postihnutie kĺbov. Porucha potných žliaz, pri ktorej vo vývodoch potných žliaz nedochádza k spätnej resorbcii chloridu a sodíka, preto … >> viac

Zníženie invalidných dôchodkov pre mladých – pripravovaná novela zákona

Kategória: Sociálna oblasť | 0

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR obmedzí výšku invalidných dôchodkov pre osoby do 20 rokov, ktoré získali nárok na invalidnú penziu krátkym obdobím dobrovoľného dôchodkového poistenia alebo dodatočným doplatením poistného. Priemerná výška invalidných dôchodkov pre tieto osoby vlani dosiahla … >> viac

Tráviaca sústava a jej najčastejšie postihnutia pri CF

Kategória: O cystickej fibróze | 0

Druhou najčastejšou príčinou morbidity a mortality pri cystickej fibróze, po bronchopulmonálnom ochorení, sú patologické procesy tráviaceho systému. Porucha funkcie CFTR spôsobuje ochorenia pankreasu, pečene a gastrointestinálneho traktu (pažerák, žalúdok, črevá). Pankreas a jeho postihnutia Postihnutie exokrinnej funkcie pankreasu a malnutrícia. … >> viac

Cystická fibróza: Aspergilóza

Kategória: O cystickej fibróze | 0

Aspergilóza je závažná komplikácia pri CF, s ktorou sa v poslednom čase stretávame čoraz častejšie. Vyvolávajú ju vláknité huby rodu Aspergillus, ktoré sú v životnom prostredí veľmi rozšírené (napr. v pôde, zdrav. zariadeniach, vo ventilačných systémoch, v kontaminovanom prachu pri … >> viac

Čo je cystická fibróza

Kategória: O cystickej fibróze | 0

Cystická fibróza (CF) je definovaná ako najčastejšie geneticky podmienené multiorgánové letálne ochorenie kaukazskej rasy. Poznaním podstaty ochorenia a možnosti účinnej liečby sa predlžuje priemerný vek prežívania pacienta s CF a pojem „letálne“ sa čoraz častejšie nahrádza pojmom „život ohrozujúce“. Dedičnosť … >> viac

1 2 3