Hygienicko-epidemiologické opatrenia pre pacientov s CF

Kategória: Život s cystickou fibrózou | 0

Veľmi účinnou ochranou pred nákazami je dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, vychádzajúcich z medicínskych skúsenosti odborníkov, zaoberajúcich sa problematikou cystickej fibrózy.

Podľa odborných štúdii a doporučení CFW (Cystic Fibrosis Worldwide) a CFE (Cystic Fibrosis Europe) je dôležité hygienicko-epidemiologické opatrenia dodržiavať v podmienkach zdravotníckych zariadení (ambulancia, lôžková časť), ale aj v podmienkach bežného života. U pacientov s CF v dôsledku poruchy CFTR génu dochádza k zmenenej sekrécii respiračného traktu a k tvorbe hustého,dehydrovaného hlienu, ktorý pevne adheruje v dýchacích cestách a je živnou pôdou pre baktérie a vírusy a hygienicko-epidemiologické opatrenia riziku nákazy účinne predchádzajú.

V podmienkach bežného života pacient môže pociťovať tieto hygienicko-epidemiologické opatrenia ako obmedzenia v osobnom živote, ale ich dodržiavanie podľa empirických poznatkov z medicínskej praxe pozitívne ovplyvňujú celý liečebný proces.

 

kupelna

Hygienicko-epidemiologické opatrenia pacienta s CF v bežnom živote

 • Každý pacient (zákonný zástupca, ak ide o detského pacienta) má byť lekárom informovaný, čím je konkrétne kolonizovaný a poučený o probléme skríženej infekcie
 • Pacient si pri kašli a kýchaní má zakrývať ústa a nos, najlepšie jednorazovou vreckovkou
 • Na spútum používať jednorázové vreckovky, ktoré je potrebné po vykašľaní vyhodiť do plastového obalu, v žiadnom prípade nie do toalety
 • Po kašľaní a použití toalety je potrebné dôkladne si umyť, osušiť a, ak to okolnosti vyžadujú, vydezinfikovať ruky
 • Je potrebné nosiť so sebou antibakteriálny gél a vhodne ho
 • používať
 • Pravidelne čistiť a dezinfikovať priestory, v ktorých sa pacient zdržuje s dôrazom na sociálne zariadenia, kúpeľne a kuchyne (výlevky, armatúry…)
 • Pacienti CF by sa mali vyhýbať návštevám kúpeľov, verejných bazénov a nemali by navštevovať spoločné akcie a stýkať sa v uzatvorených priestoroch. Ak sa náhodou zúčastnia na spoločnej akcii, nesmú byť ubytovaní na jednej izbe
 • Ráno pri prvom použití umývadla je potrebné nechať vodu pustenú na dobu 2-3 minút a vzdialiť sa od umývadla. To isté platí pri použití sprchy. Odplavia sa tým nežiadúce baktérie. Pri splachovaní toalety sa doporučuje misu prikryť vekom alebo si zakryť ústa a nos.
 • Pacienti CF by si nemali podávať ruky a mali by vylúčiť blízky kontakt (napr. bozk)
 • Nesmú sa deliť s nikým o príbor, pohár a pod.
 • Súrodenci s CF by mali mať doma každý svoju izbu
 • V školskom prostredí, v prípade ak školu navštevuje viac pacientov s CF sa odporúča, aby boli v rôznych triedach
 • Podľa možnosti voliť pracovisko tak, aby sa minimalizovalo riziko infekcie a pracovné podmienky zabezpečovali pacientovi potrebný komfort

Centrá cystickej fibrózy by mali mať vypracované hygienické opatrenia a segregácie na zamedzenie prenosu skríženej infekcie a poskytovať vysvetlenie významu týchto opatrení pacientom, ich rodinným príslušníkom a zdravotníckemu personálu podieľajúcemu sa na zdravotníckej starostlivosti o pacientov s CF. Ide hlavne o segregáciu pacientov podľa bakteriálneho nálezu; hospitalizáciu pacientov na samostatných izbách so samostatným hygienickým zariadením; dezinfekciu zdravotného zariadenia a zdrav. nástrojov; primeranú dezinfekciu rúk zdrav. personálu medzi prácou s rôznymi pacientmi; dôslednú očistu nemocničnej izby po prepustení pacienta a podobne.

Dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení znižuje riziko nákazy a skríženej infekcie a zlepšuje zdravotný stav pacientov s CF a preto je nevyhnutné, aby si ich osvojil tak pacient ako aj zdravotnícky personál.

Cieľom týchto opatrení je znížiť pravdepodobnosť, že sa CF pacient infikuje, najmä baktériami Pseudomonas aeruginosa a Burkholderia cepacia. Tieto baktérie sa totiž bežne vyskytujú v prostredí, pre zdravých ľudí nie sú nijako nebezpečné, ale pre pacientov s CF sú významným rizikom. Taktiež samozrejme CF pacienti, aj pokiaľ sú infikovaní, nepredstavujú pre ľudí vo svojom okolí žiadne zdravotné riziko.