Zníženie invalidných dôchodkov pre mladých – pripravovaná novela zákona

Kategória: Sociálna oblasť | 0

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR obmedzí výšku invalidných dôchodkov pre osoby do 20 rokov, ktoré získali nárok na invalidnú penziu krátkym obdobím dobrovoľného dôchodkového poistenia alebo dodatočným doplatením poistného.

Priemerná výška invalidných dôchodkov pre tieto osoby vlani dosiahla 647 eur. Po zmenách, ktoré obsahuje navrhovaná novela zákona o sociálnom poistení, by sa priemerná suma invalidnej penzie pre uvedenú skupinu poistencov mala znížiť o 415,8 eura na 231 eur. Má sa to týkať približne 60 invalidných dôchodkov ročne.

Navrhovaná zmena sa dotýka tých poistencov, ktorí sa stali invalidnými pred 20. rokom veku a stačilo im menej ako jeden rok dôchodkového poistenia pre nárok na invalidný dôchodok, teda aj len jeden deň. Ak si zaplatili poistné na dôchodkové poistenie ako dobrovoľne poistené osoby z maximálneho vymeriavacieho základu. Sociálna poisťovňa im priznala nadštandardne vysoký invalidný dôchodok, a to sa má novelou zákona zmeniť.