Zníženie invalidných dôchodkov pre mladých – pripravovaná novela zákona

Kategória: Sociálna oblasť | 0

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR obmedzí výšku invalidných dôchodkov pre osoby do 20 rokov, ktoré získali nárok na invalidnú penziu krátkym obdobím dobrovoľného dôchodkového poistenia alebo dodatočným doplatením poistného. Priemerná výška invalidných dôchodkov pre tieto osoby vlani dosiahla … >> viac

Invalidný dôchodok v kocke

Kategória: Sociálna oblasť | 0

S odstupom času Vám prinášame v poradí druhú prednášku z II. celoslovenskej konferencie pacientskych organizácií, ktorá sa konala posledný marcový víkend v Piešťanoch. Prednáška sa týkala aj posudzovania poistencov v oblasti dôchodkového poistenia, teda nárokov a priznania invalidného dôchodku. S … >> viac

Invalidný dôchodok

Kategória: Sociálna oblasť | 0

Invalidný dôchodok je upravený v §70 až §73 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Nárok na invalidný dôchodok vzniká: poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav o viac ako 40 % v … >> viac