Nutridrink ako ho nepoznáte

Kategória: Strava ako liečba | 0

Nutridrink je nutrične kompletná výživa pre deti a dospelých. Pozná ho azda každý CF-kár. Predpisujú nám ho lekári, nútia nás ho piť rodičia. Pre lepšiu a chutnejšiu konzumáciu sa vyrába v celej škále príchutí a teda si môžme vybrať podľa … >> viac

Cystická fibróza: Aspergilóza

Kategória: O cystickej fibróze | 0

Aspergilóza je závažná komplikácia pri CF, s ktorou sa v poslednom čase stretávame čoraz častejšie. Vyvolávajú ju vláknité huby rodu Aspergillus, ktoré sú v životnom prostredí veľmi rozšírené (napr. v pôde, zdrav. zariadeniach, vo ventilačných systémoch, v kontaminovanom prachu pri … >> viac

Cystická fibróza a cestovanie 8: Odporúčania pre transplantovaných pacientov

Kategória: Život s cystickou fibrózou | 0

V ôsmej, poslednej časti seriálu článkov o cestovaní s cystickou fibrózou, sa budeme špeciálne venovať transplantovaným pacientom, ktorých nároky pri cestách sú predsa len o niečo vyššie. CF pacienti so zníženou imunitou po transplantácii pľúc alebo pečene potrebujú pred cestou … >> viac

Odhalenie nepredpokladanej mutácie DCTN4

Kategória: Informácie | 0

Porovnanie DNA pacientov s najmiernejšími a najzávažnejšími formami ochorenia môže odhaliť gény podmieňujúce odolnosť a citlivosť voči bakteriálnym infekciám. Tento prístup viedol k objavu zriedkavej mutácie génu DCTN4 u pacientov najviac náchylných na skorý nástup pľúcnych infekcií. Gén DCTN4 kóduje … >> viac

Čo je cystická fibróza

Kategória: O cystickej fibróze | 0

Cystická fibróza (CF) je definovaná ako najčastejšie geneticky podmienené multiorgánové letálne ochorenie kaukazskej rasy. Poznaním podstaty ochorenia a možnosti účinnej liečby sa predlžuje priemerný vek prežívania pacienta s CF a pojem „letálne“ sa čoraz častejšie nahrádza pojmom „život ohrozujúce“. Dedičnosť … >> viac

1 2 3 4