Respiračná fyzioterapia cystickej fibrózy

Kategória: Rehabilitačné techniky | 0

Dôležitou súčasťou komplexnej liečby CF je rehabilitácia, ktorá má za úlohu okysličiť organizmus, aby mohol prebiehať v tele metabolizmus, udržať telo v čo najlepšej kondícii a tým aj čo najlepšiu kvalitu života.

Cieľ respiračnej fyzioterapie:

 • zlepšiť nádychový objem
 • prehĺbiť výdychový objem
 • vyčistiť a odhlieniť dýchacie cesty
 • spevňovať nádychové a výdychové svalstvo
 • upraviť a fixovať správne držanie tela
 • zvýšiť alebo udržať optimálnu kapacitu pľúc
 • udržať, prípadne zlepšiť celkovú kondíciu
201210220925_kresba_cvicenie

Horné dýchacie cesty

Pred nácvikom konkrétnych respiračných techník si musíme všímať ako pacient dýcha, či nemá permanentne otvorené ústa, či dýcha plytko a rýchlo. Veľmi často sa zabúda na nos a ústa, ktoré sú vstupnou bránou vzduchu do pľúc. Úloha nosa je nenahraditeľná, lebo vzduch očisťuje, otepľuje a zvlhčuje. Ústami sa dostáva do pľúc vzduch špinavý, studený a suchý, preto sa nimi nemáme nadychovať Otvorené ústa svedčia o tom, že má dieťa nejakú
prekážku v nose – hlien, alebo zdurenú nosnú sliznicu, prípadne polypy. Pokiaľ je to „len“ hlien, musíme nos vyčistiť. Hlien sa musí vysmrkať pomaly, bez výrazného tlaku, aby sa tlakom neupchali uši, smrká sa každá dierka zvlášť. Deti okolo 4 rokov sú schopné sa naučiť používať tzv. nosnú sprchu – preplach nosa soľným roztokom, ktorý uvoľní a zriedi hlieny v hĺbke nosa aby sa ľahko (bez tlaku) vysmrkali von. Okrem toho sa otužuje a prečisťuje
sliznica nosa, čo je vynikajúca prevencia pred infekciami.

Prípravná časť:
Pre ľahšie odhlieňovanie je vhodné hrudník a jeho svaly uvoľniť pasívne ľahkou masážou, alebo mäkkými technikami, postizometrickou relaxáciou konkrétnych svalov krku a prsných
svalov. Vhodné je uvoľniť hlavu a hrudník aj loptičkovaním. Uvoľnené svaly umožnia aktívny pohyb rebier a stavcov všetkými smermi, aby neobmedzovali náplň pľúc pri dýchaní. Vhodné sú cviky hornými končatinami a rotácie hrudníka. Cvičíme vo všetkých polohách, na chrbte, na oboch bokoch, na bruchu . Cvičíme v rytme dýchania, zatiaľ sa nezameriavame na prehĺbené dýchanie. Všetky tieto aktivity začnú uvoľňovať hlieny, preto ďalšia časť je samotné odhlieňovanie.

Odhlieňovanie:
Učíme pacienta

 1. čo je to kľudové dýchanie – uvedomovať si hĺbku a frekvenciu dýchania v kľude
 2. čo je to prehĺbený nádych, ako prehlbovať nádych – využívať techniku schodíkov (nádych rozdeliť na tretiny a vkladať nádychové pauzy ), nadychovať pomaly (ovoniavať vzduch)
 3. čo je prehĺbený výdych a jeho dôležitosť, ako regulovať rýchlosť výdychu, kedy vydychovať pomalšie, kedy rýchlejšie a prečo
 4. rozlíšiť čo je studený a čo teplý výdych, kedy ich používame
 5. nácvik huffingu – prudký výdych na konci teplého výdychu s cieľom evakuovať hlien von
 6. využiť polohy tela pre uľahčenie odtoku hlienu
 7. nácvik práce s PEP maskou – výdych alebo nádych proti rôznym odporom za účelom odhlienenia, alebo tréningu dýchacích svalov
 8. nácvik prerušovaného výdychu cez flutter pri rôznych polohách tela ale aj fluttera
 9. kontrola kašľa – ústna brzda rôzneho typu, plytký a krátky dych

Pozor!
Medzi prehĺbené nádychy a výdychy vkladáme kľudové dýchanie.

Posilňovacie cvičenia

Do ďalšej časti rehabilitácie zaraďujeme posilňovacie cvičenia konkrétnych svalov: brušných,
chrbtových, hlavne medzilopatkových, prvky jogy, pohybové hry s výdržou, cvičenie na rebrinách, vo vise, na fit lopte, na nestabilných plošinách, dbáme na posilňovanie nožnej klenby ( často ploché nohy narúšajú celkovú statiku tela ), skákanie na trampolíne, cvičenie s terabandami a iné.

Poznámky:
Cvičenie si treba rozdeliť na viac, minimálne dvoch celkov za deň, zaťaženie dávkovať podľa kondície. Cvičenie musí byť príjemné, ľahko zvládnuteľné, ale musí prehĺbiť a zrýchliť dýchanie.