Zníženie invalidných dôchodkov pre mladých – pripravovaná novela zákona

Kategória: Sociálna oblasť | 0

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR obmedzí výšku invalidných dôchodkov pre osoby do 20 rokov, ktoré získali nárok na invalidnú penziu krátkym obdobím dobrovoľného dôchodkového poistenia alebo dodatočným doplatením poistného. Priemerná výška invalidných dôchodkov pre tieto osoby vlani dosiahla … >> viac

Invalidný dôchodok v kocke

Kategória: Sociálna oblasť | 0

S odstupom času Vám prinášame v poradí druhú prednášku z II. celoslovenskej konferencie pacientskych organizácií, ktorá sa konala posledný marcový víkend v Piešťanoch. Prednáška sa týkala aj posudzovania poistencov v oblasti dôchodkového poistenia, teda nárokov a priznania invalidného dôchodku. S … >> viac

Zmeny v doplatkoch za lieky a nemocenskom poistení

Kategória: Sociálna oblasť | 0

Aktuálne zmeny ochranného limitu na doplatky za lieky, v nemocenskom poistení v roku 2012 a platnosť starých parkovacích preukazov a preukazov ŤZP (často označované ako ZŤP). Zmena ochranného limitu na doplatky za lieky Ministerstvo zdravotníctva pri zavádzaní ochranného limitu predpokladalo, … >> viac

Kedy dostanú pacienti naspäť peniaze za lieky?

Kategória: Sociálna oblasť | 0

Od 1. apríla 2011 sú niektorí pacienti chránení pred vysokým doplatkom za lieky zavedením tzv. limitu spoluúčasti. Zdravotné poisťovne budú za presne stanovených podmienok vracať peniaze, ak suma doplatkov prekročí stanovenú hranicu. Podmienky pre preplatenie doplatku za lieky sa týkajú … >> viac

Nadácie a občianske združenia poskytujúce individuálnu pomoc

Kategória: Sociálna oblasť | 0

Aktualizované január 2014 Často sa stáva, že v dôsledku zdravotného stavu sa ocitneme v krízových situáciách  a  potrebujeme pomoc pri získaní finančných  prostriedkov na doplatenie kompenzačných pomôcok, alebo v sociálnej núdzi, preto uvádzame adresy niektorých nadácii a OZ, ktoré nám … >> viac

Invalidný dôchodok

Kategória: Sociálna oblasť | 0

Invalidný dôchodok je upravený v §70 až §73 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Nárok na invalidný dôchodok vzniká: poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav o viac ako 40 % v … >> viac

Zmena výšky životného minima

Kategória: Sociálna oblasť | 0

K 1. júlu 2010 sa opäť zmenila výška životného minima. Životné minimum je společensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje … >> viac

1 2 3