Zmena výšky životného minima

Kategória: Sociálna oblasť | 0

K 1. júlu 2010 sa opäť zmenila výška životného minima. Životné minimum je společensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje táto suma alebo súhrn týchto súm:

185,38 eur mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu

129,31 eur mesačne, ak ide o ďalšiu posudzovanú plnoletú fyzickú osobu

84,61 eur mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa

Príklady:

Jednotlivec s nezaopatreným dieťaťom: 185,38 + 84,61 = 269,99 eur mesačne

Dvojica bez detí: 185,38 + 129,31 = 314,69 eur mesačne

Dvojica s tromi nezaopatrenými deťmi:   185,38 +  129,31 +  84,61 +  84,61 +  84,61 =  568,52 eur mesačne