2 % pre slané deti v roku 2012

Kategória: Priatelia slaných detí | 0

1. ZAMESTNANCI – do 15.2. 2012 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň – požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane – z potvrdenia si zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate 2%.  Suma musí byť minimálne 3,32 Eura. – vyplníte Vyhlásenie, … >> viac