Ako môžete poukázať svoje 2% z daní v roku 2010?

Kategória: Priatelia slaných detí | 0

Podrobný postup poukázania 2% z daní vrátane potrebných tlačív pre zamestnancov, pre fyzické osoby a pre právnické osoby.

1. ZAMESTNANCI

– do 15.2. 2010 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
– požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
– z potvrdenia si zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate 2%.  Suma musí byť minimálne 3,32 Eura
– vyplníte Vyhlásenie, kde je uvedený prijímateľ Vašich 2% ako aj čiastka, ktorú mu chcete poukázať
– tlačivo Vyhlásenie a Potvrdenie je potrebné doručiť do 30.4. 2010 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.  Adresy daňových úradov nájdete na stránke www.drsr.sk

Poznámky:
– Do kolónky ROK sa píše 2009
– Tento rok sa obe tieto tlačivá podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
– IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.

Dôležité!
Vyhlásenie pre zamestnancov má dve formy, ktoré sa od seba líšia:

a) verziu PDF – Vyhlásenie pre zamestnancov
– odporúčaný vzor – z Finančného spravodajcu
– tlačivo je upravené tak, aby ste ho mohli bez problémov vyplniť v počítači. Pred vypĺňaním si ho uložte na počítač (neotvárajte priamo v prehliadači)
Ak je problém s otvorením súboru, stiahnite si ho zo sekcie Na stiahnutie.

b) verziu DOC – Vyhlásenie pre zamestnancov
– je možné použiť

Použiť môžete obidve verzie Vyhlásenia a daňové úrady nemajú právo odmietnuť žiadnu verziu, keďže ide iba o odporúčané tlačivá. Toto stanovisko bolo prekonzultované na Ministerstve financií SR, ktoré bude v tomto duchu inštruovať Daňové riaditeľstvo SR.

2. FYZICKÉ OSOBY

– vypočítajte si Vaše 2 % z dane z príjmov fyzickej osoby. Suma musí byť minimálne 3,32 Eura.
– v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech 1 prijímateľa
– riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote (zvyčajne do 31.3.2010) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Adresy daňových úradov nájdete na stránke www.drsr.sk

Poznámky:
Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate
IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava

3. PRÁVNICKÉ OSOBY

– Vypočítajte si Vaše 2 % z dane z príjmov právnickej osoby. Minimálna poukázaná suma v prospech jedného prijímateľa musí byť 8,30 Eura.
– V daňovom priznaní sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov.
– Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu a uveďte tam všetky potrebné údaje o organizácii ako aj sumu, ktorú chcete poukázať
– Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (do 31.3.2010)  na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Adresy daňových úradov nájdete na stránke www.drsr.sk

Poznámky:
– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
– Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre právnické osoby už nepodávate.
– IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava

UPOZORNENIE: Vyhlásenie sa vyplňuje v eurách. Naše združenie nemá SID. Podrobnejšie informácie nájdete aj na stránke www.rozhodni.sk, prípadne kontaktujte autora tohto príspevku.

zdroj:www.rozhodni.sk