2 % pre slané deti v roku 2012

Kategória: Priatelia slaných detí | 0

1. ZAMESTNANCI

– do 15.2. 2012 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
– požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
– z potvrdenia si zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate 2%.  Suma musí byť minimálne 3,32 Eura.
– vyplníte Vyhlásenie, kde je uvedený prijímateľ Vašich 2% ako aj čiastka, ktorú mu chcete poukázať
– tlačivo Vyhlásenie a Potvrdenie je potrebné doručiť do 30.4. 2012 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.  Adresy daňových úradov nájdete na stránke www.drsr.sk


Poznámky:
Fyzické osoby poukazujú v roku 2012 iba 2% z dane (dobrovoľníci budú môcť poukázať 3% z dane až v roku 2013)!
Do kolónky ROK sa píše 2011.
Obe tieto tlačivá sa  podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne. 

 

2.    FYZICKÉ OSOBY

– vypočítajte si Vaše 2 % z dane z príjmov fyzickej osoby. Suma musí byť minimálne 3,32 Eura.
– v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech 1 prijímateľa
– riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote (zvyčajne do 31.3.2012) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Adresy daňových úradov nájdete na stránke www.drsr.sk

  Poznámky: 
Fyzické osoby poukazujú v roku 2012 iba 2% z dane (dobrovoľníci budú môcť poukázať 3% z dane až v roku 2013)!
Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.
IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne. 

 

3.  PRÁVNICKÉ OSOBY – poukázanie 1,5% (2%)


POZOR: 

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2011 až do termínu na podanie daňového priznania  a zaplatenie dane v roku 2012 (zvyčajne do 31.3.2012) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane  na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku3.
   
b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2011 až do termínu na podanie daňového priznania  a zaplatenie dane v roku 2012 (zvyčajne do 31.3.2012) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

– Vypočítajte si Vaše 1,5 % (2%) z dane z príjmov právnickej osoby. Minimálna poukázaná suma v prospech jedného prijímateľa musí byť 8,30 Eura.

– V daňovom priznaní časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5 % ( 2%) z dane v prospech 1 prijímateľa
– Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať. 
– Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2012)  na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Adresy daňových úradov nájdete na stránke www.drsr.sk

 Poznámky:

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
– Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.
– IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava

 

Upozornenie: Naše združenie nemá SID
Podrobnejšie informácie nájdete aj na stránke www.rozhodni.sk, prípadne kontaktujte autora tohto príspevku.

zdroj: www.rozhodni.sk