2 % pre slané deti v roku 2013

Kategória: Priatelia slaných detí | 0

Naše občianske združenie sme opäť zaregistrovali ako príjemcu 2% z Vašich daní. Peniaze chceme využiť na priamu podporu detí a dospelých s cystickou fibrózou. Sme si vedomí, že len s podporou Vás samotných ako aj Vašich rodín a priateľov sa nám podarí vyzbierať toľko finančných prostriedkov, aby sme kladne vybavili všetkých žiadateľov.

1.ZAMESTNANCI

– do 15.2. 2013 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
– požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
– z potvrdenia si zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – je to maximálna suma, ktorú môžete poukázať, ak
ste v roku 2012 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Suma musí byť minimálne 3,32 Eura.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ako ste v roku 2012 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2012 dobrovoľnícky pracovali.

– vyplníte Vyhlásenie, kde je uvedený prijímateľ Vašich 2% (3%) ako aj čiastka, ktorú mu chcete poukázať
– ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!
– tlačivo Vyhlásenie a Potvrdenie je potrebné doručiť do 30.4. 2013 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.  Adresy daňových úradov nájdete na stránke www.drsr.sk

Poznámky:
Fyzické osoby poukazujú v roku 2013 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane.
Do kolónky ROK sa píše 2012.

Obe tieto tlačivá sa  podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.

Naše združenie nemá SID

2. FYZICKÉ OSOBY

– vypočítajte si:
a) 2 % z Vašej zaplatenej dane – je to maximálna suma, ktorú môžete poukázať, ak ste v roku 2012 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Suma musí byť minimálne 3,32 Eura.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ako ste v roku 2012 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2012 dobrovoľnícky pracovali.

– v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa
– riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote (zvyčajne do 31.3.2013) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Adresy daňových úradov nájdete na stránke www.drsr.sk
– ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

Poznámky:
Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty.
prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2012. Ak
poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.
IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.

Naše združenie nemá SID

3. PRÁVNICKÉ OSOBY – poukázanie 1,5% (2%).

POZOR:
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2012 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2013 (zvyčajne do 31.3.2013) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2012 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2013 (zvyčajne do 31.3.2013) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

– Vypočítajte si Vaše 1,5 % (2%) z dane z príjmov právnickej osoby. Minimálna poukázaná suma v prospech jedného prijímateľa musí byť 8,30 Eura.
– V daňovom priznaní časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5 % ( 2%) z dane v prospech 1 prijímateľa
– Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné
identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
– Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2013) na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Adresy daňových úradov nájdete na
stránke www.drsr.sk

Poznámky:
– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na
účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
– Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné
tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.
– IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava

Naše združenie nemá SID.

Podrobnejšie informácie nájdete aj na stránke www.rozhodni.sk, prípadne kontaktujte autora tohto príspevku.

2percenta_2013

zdroj:www.rozhodni.sk