36. Európska CF konferencia – 2. časť: CF mikrobiológia

Kategória: Informácie | 0

Značná pozornosť sa na Európskej CF konferencii venovala mikroorganizmom, ktoré zohrávajú úlohu v CF patogenéze. Trendy, ktoré podnecujú nárast nových poznatkov sú znižujúce sa náklady na genetickú analýzu – čo umožňuje skúmať populácie mikroorganizmov na novej úrovni a na druhej strane potreba z klinickej praxe identifikovať význam niektorých nových mikroorganizmov, ktorých úloha pri CF nie je zatiaľ dostatočne objasnená.

Zaujímavú ukážku využitia genotypizácie pri Pseudomonas aeruginusa (PA) predviedol Lutz Wiehlmann. Sú známe 3 základné genetické línie PA, ktoré sa ďalej na základe genotypizácie rozlišujú na klony. Wiehlmann poukázal na zaujímavú dynamiku v týchto bakteriálnych populáciách – iba niektoré klony sú pre človeka patogénne, iné sú (aj pre CF pacientov) neškodné, nespôsobujú infekcie. Jeho výskum preukázal, že zastúpenie klonov je odlišné podľa prostredia. PA je patogénom okrem CF aj pri chronickom obštrukčnom ochorení pľúc (COPD, chronic obstructive pulmonary disease) a akútnej pseudomonádovej pneumónii. Zatiaľ čo pri COPD a CF je u pacientov dominantný klon C40A (9,8 % COPD pacientov a 8,4 % CF), pri akútnej pseudomonádovej pneumónii je to F469 (7 % pacientov) a v prostredí je najrozšírenejší EA0A.

 

CF_konferencia_2

 

Prednášku o achromobaktériách a význame gram-negatívnych baktérii mal predniesť John LiPuma, o ktorého výskume sme prednedávnom informovali (Antibiotiká pri cystickej fibróze: Štúdia prináša nové otázky), keďže na poslednú chvíľu z vážnych dôvodov zrušil svoju účasť, výskum odprezentoval jeho zástupca. Potvrdzuje sa tvrdenie o vzťahu medzi genetickou variabilitou baktérii v pľúcach CF pacientov, k progresii ochorenia resp. antibiotickej terapii – ako sa (použitím antibiotík) znižuje diverzita, začína prevládať jeden patogén, pričom sa zdá, že celková miera kolonozácie sa príliš nemení. Tento poznatok je teraz na základe stále bežnejšieho použitia genotypizácie úplne evidentný a bol potvrdený aj viacerými ďalšími vedcami na konferencii. Zatiaľ si však nikto (vzhľadom na stále prebiehajúci výskum) netrúfal formulovať klinické dôsledky týchto zistení, alebo navrhnúť korekciu postupov antibiotickej terapie. Ohľadom samotných achromobaktérii, bolo izolovaných u CF pacientov viacero druhov, pričom sa vyskytovali v Spojených Štátoch pribilžne u 5 až 8 % pacientov. Sú považované za oportunistické patogény a ich význam u ľudí, ani pri CF zatiaľ nie je dostatočne známy.

Viacero prezentácii sa venovalo infekcii hubou aspergillus. Jean-Philippe Bouchara informoval o výsledkoch genotypizácie a prehľad diagnostických metód a trendy v ich vývoji. Zdôraznil, že nie všetky nálezy sú klinicky významné. Aspergillovým infekciám sa následne venovali aj prednášky ktorých autormi boli Richard Moss a Shawn Aaron, pričom v mnohých bodoch našli zhodu. Väčšina pacientov (75 %) prejavuje imunologickú reakciu – sú sensitizovaní na aspergillus. V klinickej praxi je niekedy ťažké odlíšiť akútnu aspergickú bronchitídu od chronickej kolonizácie (invazívna aspergilóza je extrémne zriedkavá). Podľa ich názoru je aspergillus “rizikovým faktorom“ CF, ale nemá zásadný význam v progresii ochorenia. Je evidentné, že aspergilus sa častejšie vyskytuje u pacientov s komplikovanejším klinickým stavom, nižšími hodnotami FEV1 a častejšími exacerbáciami, má však byť iba markerom ochorenia, nie sú presvedčivé dôkazy, že by klinický stav zhoršoval. Shawn Aaron prezentoval názor, že nemá zmysel aspergillus liečiť, keďže antimykotiká prinášajú vedľajšie účinky a nie sú zrejmé pozitívne dôsledky liečby.

 

Achromobacter

 

Mikrobiologickým témam sa venovalo aj viacero posterov. Tím výskumníkov zo Sapienza University z Ríma prezentoval zistenia o kolonizácii baktériou Achromobacter xylosoxidans. A. xylosoxydans je považovaná za nový patogén a je pozorovaná u CF pacientov stále častejšie, v Brazílii bola identifikovaná až u 21,8 % pacientov. U pacientov z Ríma bol zistený výskyt 8,9 %.  Zatiaľ nie je známa jej úloha v CF patogenéze, ale jej schopnosť vytvárať biofilmy a vysoká miera antibiotickej rezistencie sú znepokojujúce. Tím pod vedením Dietera Worlitzscha z University Hospital Halle potvrdil predchádzajúce zistenia, že pri exacerbáciách dochádza v spúte CF pacientov k veľkému nárastu výskytu Streptococcus constellatus a ten následne potláča v týchto podmienkach rast Pseudomonas aeruginosa. Celkovo bol  Streptococcus constellatus zistený pri exacerbácii ochorenia u 39 % pacientov.