Inhalátor I-neb

Kategória: Prístroje a pomôcky | 0

Predstavujeme Vám ďalší, pomerne neznámy inhalátor na našom trhu I-neb AAD systém. Jeho hlavnou prednosťou je, že dodáva liečivo iba počas pacientovho vdychu.

I-neb AAD systém

I-neb je AAD (Adaptive Aerosol Delivery) systém tretej generácie. Je to zariadenie na batérie s malými rozmermi, nízkou hmotnosťou a prakticky bezhlučným chodom, navrhnuté tak aby pri zachovaní presnosti a ostatných požiadaviek pre aplikáciu liečiva výrazne znížil nepohodlie inhalácie pri konvenčných nebulizéroch. Aerosol je vytvorený prostredníctvom VMT (technológia vybračnej sieťky) a dávkovanie liečiva je kontrolované AAD diskom a špeciálnymi dávkovacími komorami. Dávkovacie komory môžu dodať podľa nastavenia objem v rozmedzí 0,25 až 1,4 ml, s reziduálnym zostatkom okolo 0,1ml.

201305131531_ineb1

Vibrujúca sieťka má variabilný výkon pre optimalizovanú produkciu aerosolu. I-neb zahŕňa AAD algoritmus, ktorý zabezpečuje že 50 až 80 percent liečiva je dodaného počas vdychu, na základe vypočítaného kolísavého priemeru posledných troch nádychov a výdychov. Počas celej inhalácie I-neb  kontinuálne informuje pacienta o jej priebehu  prostredníctvom displeja s technológiou tekutého kryštálu. Úspešnú aplikáciu celej dávky liečiva oznámi pacientovi zvukovým a hmatovým signálom.

Použitie

I-neb AAD systém je určený na aerosolizáciu a aplikáciu liekov v tekutej forme špecificky schválených pre použitie v I-neb AAD systémoch.

I-neb bol vyvinutý pre dospelých a deti staršie ako 2 roky, ktoré sú schopné koordinácie dýchania s náustkom. I-neb má byť vždy použitý podľa inštrukcii dodaných farmaceutickou spoločnosťou.
I-neb má byť použitý iba u pacientov pri plnom vedomí a so spontánnym dýchaním.

201305131531_ineb2

Charakteristika

  • AAD (bezpečná a presná aplikácia)
  • VMT (technológia vybrujúcej sieťky) – sieťka s mikrospórami produkuje aerosol bezhlučne, pri vysokých frekvenciách
  • Malé rozmery (výška približne 15 cm)
  • Nízka hmotnosť (213 g)
  • Jednoduchá prenosnosť
  • Napájanie batériami, univerzálna nabíjačka
  • Dlhá životnosť batérii (až do 40 aplikácii na jedno nabitie)

Čo je AAD?

I-neb AAD je najnovšie zariadenie na aplikáciu aerosolu využívajúce AAD technológiu. AAD je technológia, ktorá prispieva k jedinečnosti systému I-neb AAD. AAD bol vyvinutý aby zabezpečil aplikáciu správneho množstva liečiva pacientovi bez ohľadu na charakteristiky jeho dýchania. Počas celej aplikácie systém tieto charakteristiky monitoruje.

I-neb AAD dodáva liečivo iba počas pacientovho vdychu. Táto synchronizácia umožňuje liečivu zvýšiť účinnosť vďaka tomu že sa dostane hlboko do pľúc, menšia časť je vydýchnutá, znížia sa straty liečiva do vonkajšieho prostredia. Monitorovaním dýchania je I-neb AAD systém zároveň schopný poskytnúť pacientovi cenné informácie pre optimalizáciu techniky dýchania a compliance. Pri inhalácii náustok jemne vibruje, čo je znakom že liečivo je práve aplikované. Na konci inhalácie zvukový signál oznámi pacientovi že celá dávka bola aplikovaná a inhalácia je ukončená.

Výkon I-neb je možné prednastaviť tak aby bola rýchlosť aplikácie prispôsobená konkrétnemu aplikovanému lieku, čo zabezpečuje efektívne a rýchle podanie.

http://www.profilepharma.com/