Drenážne techniky

Kategória: Rehabilitačné techniky | 0

Rovnako ako inhalácia antibiotík, mukolitík a iných liekov je dôležitá  pre CF-károv aj rehabilitácia. Stačí len zvoliť vhodnú drenážnu techniku, ktorá Vám bude najviac vyhovovať.

Medzi základné drenážne techniky zaraďujeme:

 • Autogénnu drenáž
 • Aktívny cyklus dychových techník
 • FLUTTER – oscilujúci PEP systém dýchania
 • PEP maska, PEP systém dýchania

Autogénna drenáž

Je pre svoju vysokú účinnosť, ľahkú dostupnosť a nenápadné prevedenie často vyhľadávanou drenážnou technikou. Je to vedomé (samotným pacientom) riadené dýchanie. Autogénna drenáž je dýchanie formou pomalého inspíria, väčšinou nosom, s inspiračnou pauzou až na konci vdychu. Nasleduje opäť vedome riadené, pomalé a dlhé, ale predovšetkým svalovo podporené aktívne expírium pootvorenými ústami cez uvoľnené horné cesty dýchacie. Pacienti s CF trpia častými záchvatmi kašľa. Kašeľ patrí medzi dôležité čistiace mechanizmu pľúc. Pri vyvolaní obranného kašlacieho reflexu je treba dbať na kontrolu kašľa a naučiť pacienta, aby používal iba ekonomicky efektívny kašeľ. To znamená, že po jednom, maximálne dvoch krátkych zakašlaniach ( odporúčame skôr výdychové šteknutie – huffing) dochádza k expektorácii maximálneho množstva spúta.

Výsledkom dychovej práce formou autogénnej drenáže je rýchle a ľahké odstránenie uvoľneného bronchiálneho sekrétu.
Odporúča  sa úvodná inštruktážna lekcia pod odborným vedením respiračného fyzioterapeuta.

Aktívny cyklus dychových techník

Obsahuje tri samostatné techniky dýchania:

 • kontrolné dýchanie je uvoľnené, odpočinkové, bráničné dýchanie bez cielenej výdychovej aktivácie svalov abdominálnej (brušnej) oblasti. Pacientovi poskytuje odpočinok v priebehu celého cvičenia a súčasne necháva odznieť námahu z predchádzajúcej dychovej fázy cvičenia.
 • cvičenie hrudnej pružnosti je dýchanie s dôrazom na maximálne množstvo pomaly vdýchnutého vzduchu s krátkym pasívnym výdychom.
 • technika silového výdychu a huffing je aktívny výdych s vedome riadenou svalovou podporou a s korigovanou rýchlosťou výdychu cez uvoľnené horné cesty dýchacie, doplnený huffingom. Huffing je krátke výdychové vytlačenie uvoľneného sekrétu, ktoré nahrádza kašeľ.

Poradie všetkých troch techník môžeme voľne, ale individuálne účelne striedať podľa potreby a možnosti pacienta.

FLUTTER

Flutter – oscilujúci pozitívny výdychový tlak, je liečebný dychový prístroj.
Podobá sa zvláštnemu druhu fajky. Skladá sa zo štyroch dielov – najväčšia je ústna časť, ďalej kónus s výdychovým otvorom, kovová guľôčka a perforované veko. Pri cvičení vydychujeme proti odporu, ktorý kladie kovová guľôčka vydychovanému vzduchu. Guľôčka sa pohybuje hore a dole a jej kmitavý pohyb v kone striedavo uzatvára a následne opäť otvára (umožňuje) priechod vzduchu prístrojom. To spôsobuje, že dýchacie cesty sú pri výdychu dlhší čas otvorené. Pacient cíti charakteristické jemné hĺbkoví vibračné chvenie, ktoré uvoľňuje a následne uľahčuje odstránenie sekrétu a znižuje riziko kolapsu bronchov.

Kombinácia Fluttera s inhaláciou je terapeuticky a časovo veľmi efektívne už u malých detí. Flutter tiež často kombinujeme s autogénnou drenážou.
Napriek všetkým výhodám sa odporúča úvodná inštruktážna lekcia pod odborným vedením respiračného fyzioterapeuta a to hlavne kvôli riziku ľahkého a rýchleho osvojenia chybných dychových návykov a nedodržania relatívne náročných pravidiel pre mimické svaly tváre a eventuálnou chybnou polohou jazyka.

PEP maska

Jej účinok je založený na princípe konštantného výdychového odporu pri výdychovej redukcii. Sila výdychového odporu závisí na veľkosti rozmeru výdychovej redukcie.

PEP maska sa skladá z priehľadnej tvárovej časti s mäkkým latexovým okrajom a z ventilovej časti s ventilmi pre inspírium a exspírium. Výdychový odpor meníme pomocou farebných redukcií s otvorom od 1,5 do 5,0 milimetrov, ktorý pripojujeme na výdychový ventil. Výdychové tlaky kontrolujeme pomocou manometra, ktorý vkladáme medzi výdychový ventil a odporovú redukciu. Technika PEP dýchania vyžaduje odborné vedenie fyzioterapeuta, ktorý po dohode s lekárom stanoví podľa spirometrických parametrov a stupňa zahlienenia veľkosť počiatočnej redukcie.

RC-Cornet

Má tvar dutého rohu. Na jeden koniec sa nasadzuje náustok, opačný koniec rohu je uzatvorený snímateľným, po stranách perforovaným viečkom. Vo vnútri trubice je vložená gumová rúrka, ktorá sa nasadí na náustok. Výdych rozochveje gumovú rúrku, ktorá pri opakovanom náraze na stenu v ohybe vytvára odpor, pri ktorom vzniká jemné vibračné bronchiálne chvenie. Výhodou cornetu je jeho absolútna funkčná nezávislosť na jeho polohe, či polohe pacienta v ktorej cvičí.

Acapella

Bol vyvinutý ako alternácia fluttera. Dva magnety sa navzájom približujú a odďaľujú, ich počiatočná, nastaviteľná vzdialenosť od seba určuje počet kmitov pri výdychu. Kmitavý pohyb je prenášaný do bronchov, kde spôsobí vibračné chvenie, podobne ako flutter či cornet.

Respiračná fyzioterapia – úľavové polohy

Odporúčajú  sa pacientom pri celkovej únave, zvlášť pri únave dychových svalov či pri dychových problémoch. Tieto polohy uľahčujú dýchanie a súčasne pôsobia korekčne na držanie tela. V týchto polohách pacient:

 • vyvíja čo najmenšiu svalovú prácu – pri únave svalov
 • dýcha ľahšie a kľudnejšie – pri dyspnoe, po kašli alebo expektorácii
 • môže odpočívať – po námahe, v priebehu fyzického a dychového tréningu
 • navádza celkové skľudnenie a sebadôveru

Polohy pomáhajú:

 • rýchlo a účinne riešiť vzniknutú situáciu
 • rýchlo navodiť celkové skľudnenie, vrátane relaxačného dýchania
 • uvoľniť svaly
 • včas detekujú varovné signály a uľahčujú „čítanie“ ľudského tela
 • „mapovať“ z veľa okamžitých signálov, to znamená, že situácia pre voľbu prijateľnej úľavovej polohy môže byť vždy iná, napr. sed v autobuse, chôdza v nákupnom centre, práca na záhradke a pod.
 • zostaviť „atlas“ najúčinnejších polôh

Majú tieto ciele:

 • uvoľniť, uľahčiť dýchanie a navodiť rýchlu úľavu
 • prehĺbiť a skľudniť dýchanie
 • znížiť svalovú prácu, uvoľniť svalové napätie
 • navodiť odpočinok
 • dodať pocit bezpečia, kľudu a sebaistoty

V priebehu ambulantnej konzultácie u fyzioterapeuta je potrebné tieto polohy individuálne upraviť.

Respiračná fyzioterapia a relaxačné techniky

 • pôsobia na svalové a kĺbové uvoľnenie a tiež ovplyvňujú celkové uvoľnenie spojené s pocitom voľného dýchania a s psychickou pohodou.

Väčšina pacientov je všeobecne predisponovaná k svalovým dysbalanciám. Dychový pohyb je svalovo vždy uprednostnený pred lokomočným pohybom. Tým je daný charakter svalových dysblancií.

Na palpáciu veľmi senzitívne reagujú všetky respiračné svaly, ktorým je treba venovať najvyššiu fyzioterapeutickú pozornosť. Preto je vhodné začať relaxáciu príjemnou a nenápadnou technikou – masážnym hladením. Mimo nesporne účinné reflexné reakcie – uvoľnenie kože, podkožia a následne aj svalov, je to veľmi významný psychologický zážitok pre telesnú schránku chorých.

Pozitívnosť z psychologickej oblasti uľahčuje chorému lepšie pracovať podstatou problému – pocitom nepružného dýchania, s bolesťou v svaloch, s tuhosťou hrudníka, s hypertóniou svalov, skrátením dlhých svalov horných a dolných končatín.

Pretiahnutie kože a podkožného väziva je pokračovaním masážneho hladenia. Ide o balenie kože do kožnej riasy a presuny kože formou posuvnej kožnej riasy, najčastejšie na hrudníku alebo bruchu. Niekedy býva spojené s nepríjemnými pocitmi tlaku, vyvolanými priamou reflexnou odpoveďou v uvoľnených tkanivách. Je ale veľmi účinné a jeho efekt pretrváva dlhší čas. Pre dosiahnutie optimálnych účinkov musí byť intenzita techniky prispôsobená individuálnym potrebám jedinca.

Kontrolné dýchanie z aktívneho cyklu dychových techník obsahuje relaxačný náboj, ktorý ukľudňuje dýchanie. Väčšina pacientov ho kombinuje s úľavovými polohami sa masážnym hladením brušnej steny.

Zdroj: Respirační fyzioterapie, Vybrané kapitoly se zvláštním zřetelem na fyzioterapii pacientů s cystickou fibrózou, PaeDr. Libuše Smolíková