Elektronický účet v zdravotnej poisťovni

Kategória: Informácie | 0

V dnešnom modernom svete  sme zvyknutí pristupovať ku svojim financiám, priateľom, rodine, plateniu účtov z pohodlia domova. Využívame však túto možnosť aj v takej oblasti akou je naše zdravie? Pozrime si 2 najväčšie poisťovne podrobne a o tretej základné možnosti ich elektronickej pobočky.

ePobočka vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni

Registrácia

Nie je to nič zložité. Tak ako to poznáme z iných oblastí, zadáme identifikačné údaje pre registráciu cez časť ePobočka a zároveň požiadame o zaslanie GRID karty poštou. Už nie je potrebné chodiť na pobočku, neodpadá však návšteva pošty, pokiaľ vás poštový doručovateľ nezastihne doma. Karta sa totiž doručuje do vlastných rúk. Bez GRID karty nie je možný prístup na účet.

Čo nájdete na účte

Po prihlásení do používateľského konta sa automaticky dostanete do sekcie Osobné údaje, kde je možné jednotlivé položky nielen kontrolovať, ale v prípade potreby aj zmeniť (meno, priezvisko, titul, adresa, e-mail, mobilný telefón).

V sekcii Preukazy poistenca môžete oznámiť stratu preukazu alebo požiadať o nový preukaz (zaslaný poštou alebo s vyzdvihnutím na pobočke). Viete si overiť platiteľa zdravotného poistenia, prípadne oznámiť nového platiteľa a tiež ohlásiť nárok na zníženú sadzbu poistného.

e_pobocka_vszp

V sekcii Zdravie je možné požiadať o výpis zo svojho osobného účtu poistenca. V jednom výpise sa zobrazia údaje maximálne za posledných 12 mesiacov. Ak chcete dlhšie časové obdobie, musíte si vygenerovať viacero samostatných výpisov pre rôzne obdobia.

Výpis z osobného účtu

Vygenerovaný výpis má podobu súboru RTF prezerateľného vo väčšine textových editorov (Word a pod.). Výpis si nepozriete priamo na stránke ePobočky, iba vo vygenerovanom dokumente RTF.

Prvá časť výpisu nazvaná Údaje o poistencovi obsahuje základné identifikačné údaje, meno, priezvisko a adresu.

Časť Zdravotná starostlivosť obsahuje zoznam poskytnutých zdravotných výkonov a služieb,  výšku úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

V tejto kategórii vidíte dátum vyšetrenia / návštevy lekára, diagnózu, popis výkonu, názov ambulancie / oddelenia, meno poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, meno a priezvisko lekára, úhradu poisťovne a doplatok poistenca.

Samostatná časť výpisu obsahuje názov lieku, lekáreň v ktorej ste si liek vybrali, názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, meno a priezvisko lekára spolu s doplatkami poisťovne a poistenca.

Časť Poistné obsahuje Predpísané poistné, kde vidíte svojho platiteľa poistného a môžete si overiť, či naozaj váš zamestnávateľ platí poistné resp. vaše platby poistného. Samostatne si môžete prezrieť Ročné zúčtovanie poistného (RZP).

Časť Ostatné úhrady obsahuje Zoznam ostatných pohľadávok a záväzkov voči poistencovi.

Časť Ďalšie údaje obsahuje:

  • Označenie platiteľa poistného – platiteľom je Váš zamestnávateľ, ak poberáte invalidný dôchodok platiteľom je Štát, ak si platíte poistné sami, ste uvedení vy.
  • Zaradenie do čakacej listiny – týka čakateľov na niektorý z operačných výkonov
  • Zaradenie do dispenzarizácie – pravidelná starostlivosť u špecialistu
  • Zaradenie do farmaceuticko-nákladovej skupiny liekov (FNS)  – pri cystickej fibróze sa tu uvádzajú lieky ako je napr. Colimycine alebo Pulmozyne. Uvedená je tu farmaceuticko-nákladová skupina (FNS), do ktorej bol poistenec zaradený, ak spotreboval za 1 rok spätne viac ako 181 štandardných dávok liečiva (ŠDL) uvedeného lieku.

Poslednou časťou sú kontaktné údaje na zdravotnú poisťovňu ako aj upozornenie: VšZP, a.s. upozorňuje poistenca, že v prípade zistenia nezrovnalosti v doručenom výpise z účtu poistenca, poistenec  môže jednotlivé skutočnosti oznámiť revíznemu lekárovi, farmaceutovi alebo pracovníkovi odboru/oddelenia zdravotného poistenia príslušnej pobočky VšZP, a.s. Upozornenie ale nie je možné podať priamo z elektronickej pobočky, čím sa čiastočne stráca výhoda ePobočky – elektronicky zistenú nezrovnalosť musíte vybaviť mimo jej rozhrania, o pohodlí nehovoriac.

Praktickou pomôckou je Prehľad návštev u lekára. Oceníte to v prípade, ak si potrebujete overiť, kedy ste naposledy boli u niektorého špecialistu. Zároveň si môžete detailne pozrieť popis poslednej návštevy u lekára, prípadne vytlačiť výpis.

V sekcii Poistné vidíte platiteľa poistného a nárok na zníženú sadzbu poistného.

Samostatnou sekciou sú žiadosti: Pridať ďalšiu osobu – Pridať maloleté dieťa alebo Pridať osobu pozbavenú spôsobilosti na právne úkony. Ďalšou je žiadosť o nový preukaz a Výpis z účtu poistenca. Poslednou položkou je Zoznam žiadostí, kde vidíte všetky svoje žiadosti na jednom mieste a zároveň vidíte stav v akom sa nachádzajú. O každej zmene stavu dostanete notifikáciu emailom.

Sekcia Iné služby obsahuje Vyhľadanie zdravotníckej a optickej pomôcky, Overenie výsledku ročného zúčtovania a Vyhľadanie lieku.

Elektronická pobočka Dôvera

V rámci elektronickej pobočky si môže každý pozrieť svoju elektronickú zdravotnú kartu, ktorá obsahuje prehľad zdravotnej starostlivosti vykázanej lekárom s možnosťou podania reklamácie (vidieť prehľad podaných reklamácií a stav ich riešenia).

V sekcii elektronická pobočka sa zaregistrujete – vyplníte  požadované údaje. Na zadaný email dostanete prihlasovacie údaje a SMS-kou dostanete kód. Na rozdiel od VšZP nie je potrebná GRID karta, bezpečnostné overenie prebehne zadaním kódu, ktorý je vám zaslaný SMS-kou pri každom prihlásení.

e_pobocka_dovera

V Elektronickej karte nájdete prehľad posledných vyšetrení, predpísaných liekov a laboratórnych vyšetrení. Pri každej položke možno jednoduchým kliknutím na tlačidlo Chcem reklamovať podať reklamáciu napr. na výkon, ktorý nebol uskutočnený. Na rozdiel od VšZP je výpis z účtu priamo v rozhraní elektronickej pobočky. Pokiaľ požadujete podrobnejší výpis, bude vám vygenerovaný najneskôr do 24 hod.

Túto elektronickú kartu je možné sprístupniť aj lekárovi, ktorý tak ľahko zistí, aké lieky užívate a aké vyšetrenia ste absolvovali. Nenahrádza to ale reálnu zdravotnú kartu, sú tu len dátumy a typy vyšetrení bez výsledkov.

Prezrieť si môžete absolvované preventívne prehliadky a prehľad plánovaných hospitalizácií. Aktivovaním SMS alebo e-mailovej pripomienky sa dozviete o plánovanej hospitalizácii aj preventívnej prehliadke.

K účtu si môžete pridať deti a mať tak kompletnú kontrolu pod jedným účtom v elektronickej pobočke.

Zo služby Bezpečné lieky získate upozornenie na kombinácie liekov, ktoré môžu mať vplyv na zdravie.

Zistiť môžete čiastku, ktorú ste mohli ušetriť v prípade, ak by ste si na recept od lekára vybrali cenovo výhodné generické lieky. V skutočnosti ale nie je čiastka reálna, vychádza vždy z aktuálnych doplatkov a nie z doplatkov aktuálnych k dátumu výberu lieku v lekárni. Hádam si chybu opravia.

V sekcii Stav účtu je samozrejmosťou kontrola osobných údajov a nahlasovanie zmien., overenie, kto v akom období platil za vás zdravotné odvody, zaplatenie poistného alebo dlhu na poistnom cez VUBpay alebo TATRApay. Samostatne vidíte upomienky, výkazy nedoplatkov a predexekučné výzvy.

V Mojich žiadostiach môžete požiadať o vystavenie európskeho preukazu, národného preukazu poistenca, výpisu z elektronickej karty poistenca, potvrdenia, splátkového kalendára. Údaje sa aktualizujú pri každom prihlásení. Môžete napríklad požiadať o vaše údaje a potom si vytlačiť potvrdenie o stave pohľadávok pre banku.

TIP: Môžete si stiahnuť zadarmo v App Store alebo v Google Play aplikáciu Dôvera a získať s ňou prístup do Elektronickej pobočky aj mnohé ďalšie funkcionality. Napríklad mať svoj národný aj európsky preukaz poistenca spolu so zdravotnou kartou stále poruke v mobile. A to nielen svoj, ale aj preukazy spolu so zdravotnou kartou vášho dieťaťa. Aplikácia vám pomôže nájsť najbližšiu otvorenú pohotovosť, lekáreň či pobočku. Pripomenie vám preventívne prehliadky, upozorní na liekové a potravinové interakcie a pošle vám informáciu o schválenej hospitalizácii.

Online pobočka Union

Po zriadení služby online pobočky môžete požiadať o výpis z účtu poistenca, v ktorom nájdete zoznam návštev u lekára a prehľad súm za jednotlivé výkony ako aj prehľad o platbách svojho zamestnávateľa. Vidíte, kto za vás platí alebo platil poistné na verejné zdravotné poistenie. V elektronickej pobočke si môžete kontrolovať identifikačné údaje. Ďalej vidíte výsledok z ročného zúčtovania a môžete podať prípadnú námietku voči tomuto výsledku. Cez elektronickú pobočku môžete bezplatne požiadať o európsky preukaz zdravotného poistenia.

Pri registrácii vyplníte povinné údaje (dátum narodenia, heslo, e-mail). Poštou vám príde na adresu PIN kód. Pre prihlásenie sa do portálu je potrebné uviesť identifikačné číslo poistenca, heslo a PIN kód.