Zmeny v oslobodení od úhrady diaľničnej známky

Kategória: Sociálna oblasť | 0

Od 1.1.2015 už nebude stačiť pre osoby zdravotne ťažko postihnuté na výnimku z platenia úhrady za používanie diaľnic a rýchlostných ciest iba rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o priznaní peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s prevádzkou osobného motorového vozidla.

 

Podľa § 7 písm. h) zákona č. 488/2013 Z.z. o diaľničných známkach, platného od 1.1.2013, sú od úhrady diaľničnej známky oslobodené vozidlá, ktoré sú zaregistrované v Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.,  osobou, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu.

Žiadateľ o oslobodenie od úhrady za diaľničnú známku, podľa vyjadrenia Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., musí byť držiteľom parkovacieho preukazu v zmysle zák. č 447/2008 Z.z.  ale nemusí byť vlastníkom zaregistrovaného osobného motorového vozidla.

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava registruje vozidlá oslobodené od úhrady diaľničnej známky na základe Žiadosti o oslobodenie od platenia úhrady za používanie diaľnic a rýchlostných ciest pre držiteľov parkovacieho preukazu ZŤP.

Žiadosť možno podať písomne alebo osobne.

 

Predmetná žiadosť musí obsahovať:

 •  Meno a priezvisko žiadateľa
 •  Dátum narodenia
 •  Adresa bydliska
 •  Štátna príslušnosť
 •  Číslo občianskeho preukazu
 •  Evidenčné číslo vozidla
 •  Krajina, kde je vozidlo registrované
 •  Kontaktné údaje (telefón, e-mail)

K žiadosti je potrebné doložiť prílohy:

 • Kópiu rozhodnutia žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu
 • Kópiu parkovacieho preukazu
 • Kópiu technického preukazu

 

Žiadateľ o oslobodenie od úhrady diaľničnej známky dostane po registrácii od Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. potvrdenie, ktorým sa bude musieť spolu s parkovacím preukazom preukazovať pri kontrole príslušníkom Policajného zboru SR.

Bližšie informácie: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., telefón č. 02/58311111

Žiadosť PDF Žiadosť DOC