Životné minimum od 1. júla 2017

Kategória: Sociálna oblasť | 0

Po štyroch rokoch sa zvyšuje životné minimum a od neho závisiace sociálne dávky. Rozhodujúcim obdobím, za ktoré sa zisťuje rast životných nákladov je obdobie od apríla minulého roka do apríla aktuálneho roka podľa rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností.Štatistický úrad uvádza, že rast životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie je 0,7%.

Výška životného minima od 1. Júla 2017 sa mení pre:

 • jednu plnoletú fyzickú osobu 198,09 na 199,48 € mesačne
 • ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu zo 138,19 na 139,16 € mesačne
 • zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa z 90,42 na 91,06 € mesačne

Najaktuálnejšie kompenzačné príspevky pre ŤZP pacientov s CF sa v závislosti od zvýšeného životného minima menia pre:

 • peň. príspevok na diétne stravovanie zo sumy 36,78 na 37,03 € mesačne
 • peň. príspevok súvisiaci s hygienou zo sumy 18,39 na 18,52 € mesačne
 • peň. príspevok súvisiaci s prevádzkou motor. vozidla zo sumy 33,10 na 33,32 € mesačne
 • peň. príspevok na prepravu (napr.: taxík) zo sumy 101,07 na 101,78 € mesačne
 • peň. príspevok na kúpu auta je najviac 6 638,79 €

Peňažné príspevky na opatrovanie sa zvyšujú:

 • pri opatrovaní jednej odkázanej osoby ŤZP na 249,35 € mesačne
 • pri opatrovaní dvoch a viacerých odkázaných osôb ŤZP na 323,36 € mesačne
 • ak odkázaná osoba ŤZP navštevuje sociálne zariadenie denne alebo školu v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne na 223,44 € mesačne
 • pri opatrovaní dvoch a viac odkázaných osôb ŤZP, ktorí navštevujú denne sociálne zariadenie alebo školu v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne na 304,87 € mesačne
 • pri opatrovaní odkázanej osoby ŤZP, ktorá navštevuje denne sociálne zariadenie alebo školu v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne a zároveň opatruje odkázanú osobu ŤZP, ktorá nenavštevuje sociálne zariadenie alebo školu vôbec alebo v rozsahu najviac 20 hodín týždenne na 315,96 € mesačne

Peňažný príspevok na opatrovanie sa môže zvýšiť o 49,08 € mesačne, ak je opatrovanou osobou nezaopatrené dieťa alebo opatrovanie vykonáva osoba, ktorá v čase opatrovania nemá žiadny iný príjem.

Peňažný príspevok na opatrovanie sa znižuje, ak je príjem osoby ŤZP vyšší ako 1,7% životného minima, pri opatrovaní nezaopatreného dieťaťa, ak je príjem vyšší ako 3-násobok životného minima. Peňažný príspevok sa znižuje aj v prípade poberania dôchodku pre bezvládnosť.

Životné minimum ako ekonomický ukazovateľ má vplyv okrem kompenzačných príspevkov pre osoby ŤZP aj na ďalšie sociálne dávky napr. na rodinné prídavky, príplatok k prídavku na deti, náhradné výživné, rodičovský príspevok, daňový bonus a iné.