Respiračná fyzioterapia – novorodenci, kojenci a batoľatá

Kategória: Rehabilitačné techniky | 0

Veľkú starostlivosť a sústredenosť venujeme chronicky chorým deťom do veku dvoch rokov. Špeciálne pre malé deti s chronickým respiračným ochorením sme zostavili tzv. respiračný handling. Je to systém dotykov a uchopenia dieťaťa s liečebným cieľom a sprevádza ich celým životom. Prvky respiračného handlingu sú určujúcim faktorom i pre cvičebné polohy a pohyby hrudníka a brušnej muskulatúry (svalstva). V modifikovanej podobe sa prelína s fyzioterapiou i v dospelom veku, napríklad liečebné polohy tela majú pôvod práve v prvkoch respiračného handlingu.

Náročnosť celého procesu presahuje možnosti adekvátneho uplatnenia, pokiaľ do intenzívnej spolupráce na realizácii respiračného handlingu nie je včas zapojený aj klinický psychológ.

Optimálna súhra dýchania, motoriky a trávenia vedie k obrazu dobre prospievajúceho, spokojného dieťaťa, ktoré sa nijako nelíši od svojich zdravých vrstovníkov. Klinický obraz novorodencov a kojencov s respiračnou chronicitou býva rôznorodý. Ak je potrebná hospitalizácia, má väčšina mamičiek možnosť sprevádzať svoje dieťa do nemocnice.

Edukácia rodičov

Čas strávený pri nemocničnom lôžku je vyplnený aj výučbou liečebných postupov respiračnej fyzioterapie. Liečebná rehabilitácia je jednou z prvých foriem terapie.

Požiadavky:

  • pri fyzioterapii nesmieť byť dieťa mrzuté a nikdy by nemalo plakať
  • plač a obranné odmietanie sú podstatnou prekážkou cvičenia

Dvakrát denne (ráno a večer) je treba zaradiť do denného programu malých detí dlhšie, hlavnú cvičebnú lekciu fyzioterapie, zakončené odsatím uvoľneného sekrétu. Jej obsahom je kontaktné dýchanie. Presne umiestnené dotyky rúk na hrudníku, chrbte a brušku dieťaťa sú  v súlade s jeho dychovými pohybmi. Takisto aj polohy pri cvičení musia byť pre dieťa príjemné. Pocit pohody a bezpečia sprevádza dieťa po celý čas cvičenia. Najčastejšie polohy sú vo vertikálnej polohe – nosenie dieťaťa a spontánny sed. V horizontálnej polohe využívame ľah na chrbte, striedavo ležanie na obidvoch bokoch a na brušku.

V horizontálnej polohe sú cvičenia vykonávané formou balančnej dynamiky (mierneho pohupovania). Vítaným pomocníkom pre väčšinu rodičov sú cvičebné lopty, ktoré sa v priebehu rokov ukázali ako jednoduchá, účinná a názorná rehabilitačná pomôcka nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov. V prvých týždňoch života dieťaťa s respiračným hendikepom splňuje cvičiace nároky plážová polo nafúknutá lopta, ktorej veľkosť zodpovedá cvičiacim nárokom dieťaťa. Pre drenážne polohy malých detí platí individuálne limitovaný sklon tela. V tomto veku anatomické rozmery dychovej sústavy batoliat umožňuje, že na lepšie odstránenie uvoľneného hlienu účinne pôsobí gravitačný efekt. Pri fyzioterapii na plážovej lopte je zmena polohy hlavičkou dole a nahor úplne plynulá, tak ako aj rolovanie a otáčanie celého tela okolo jeho pozdĺžnej osy. Ľah na chrbte plynule a voľne prechádza v ľah na jednom boku, pokračuje ľahom na brušku a končí ľahom na druhom boku alebo v polohe, ktorá je dieťaťu najpríjemnejšia. Všetky zmeny cvičiacich polôh tela prebiehajú bez zbytočného zdvíhania dieťaťa do zvislej polohy. Cvičiaca poloha je však vždy prispôsobená aktuálnemu zdravotnému stavu dieťaťa a môže sa denne meniť.

Vratká pozícia tela na lopte kladie na dieťa vyššie dychové nároky a súčasne priaznivo pôsobí na vývoj jeho spontánneho, prirodzeného pohybového vývoja. Zmena polohy tela podporuje postupné, reťazové zapojenie tých svalových skupín, ktoré sa podieľajú na rozvoji pohybových zručností malých detí. Toto cvičenie tiež významne pôsobí ako preventívna príprava proti spomaleniu a oneskoreniu pohybového vývoja dieťaťa.

Zvláštnu pozornosť musíme venovať deťom, ktoré na drenážne cvičenie reagujú dráždivým, suchým kašľom. Príčin, prečo dieťa pokašliava býva viacero, preto je vždy nutné starostlivo pozorovať v ktorom okamžiku, alebo na aké podnety dieťa začne kašľať. V každom prípade je nutné ihneď informovať lekára. Pokašliavanie môže niekedy vyvolať pogrckanie, ktoré nás upozorňuje na eventuálny výskyt gastroezofagiálneho refluxu (GER). Ten môže zhoršovať respiračný problém batoliat.

V neskoršom veku deti už bežne cvičia na gymnastických loptách. Na nestabilnej, vratkej a zaoblenej ploche lopty musí dieťa vždy z našich rúk cítiť istotu. Tiež dospelá osoba si musí byť úplne istá, že sa dieťa v balančných polohách nebude báť pádu a na zmenu polohy tela nebude reagovať trhavým ľaknutím. Niektoré provokované pohybové odpovede dieťaťa sú výborným preventívnym cvičením proti pohybového oneskoreniu detí do jedného roku s chronickou respiračnou záťažou. Hranou formou deti prijímajú i veľmi náročné cvičebné prvky. V okamžiku, keď sa dieťa vo svojom prirodzenom pohybovom vývoji samo posadí (približne v siedmom až deviatom mesiaci)., celé cvičenie praktizujeme striedavo v sede a ľahu na chrbte, obidvoch bokoch a
brušku, najúčinnejšie na gymnastickej lopte.

Cvičebné vekové medzníky

  • Od 14tich mesiacov – dieťa vie samo smrkať a pľuje sliny eventuálne hlieny
  • Od 18tich mesiacov – dieťa samo inhaluje formou nepretržitej nebulizácie, napr. v sede na nočníku
  • Od 2 rokov – používa ústny korpus Fluttera s ping pongovou loptičkou – dych nosom, výdych ústami
  • Od 3 rokov – samo flutteruje, cvičí pravidelne nádych nosom, výdych ústami – fúkaním
  • Od 4 rokov – inhalácia, Flutter, AD, odhlienenie (väčšinou sliny), nosná sprcha, športy
  • Od 5 rokov – cvičí adekvátne veku a mentálnej zrelosti, techniky respiračnej fyzioterapie totožné s dospelou CF populáciou

Zdroj: Respirační fyzioterapie, Vybrané kapitoly se zvláštním zřetelem na fyzioterapii pacientů s cystickou fibrózou, PaeDr. Libuše Smolíková