Prevencia a liečba alergickej reakcie na pleseň pomocou vitamínu D

Kategória: Lieky a liečba | 0

Podľa výskumníkov z Detskej nemocnice Lekárskej fakulty Pittsburghskej univerzity, Lekárskej fakulty Pittsburghskej univerzity a Lekárskej fakulty Univerzity štátu Louisiana,  Vitamín D môže byť efektívnou terapiou na liečbu a prevenciu alergie na bežnú pleseň, ktorá môže spôsobiť vážne komplikácie pacientom s cystickou fibrózou a astmou.

Výsledky štúdie, vedenej MUDr. Jayom Kollsom, Ph.D., pracovníkom výskumu v oblasti pľúcnych chorôb v Detskej nemocnici a profesorom pediatrie na Lekárskej fakulte Pittsburghskej univerzity, boli publikované v septembri 2010 v časopise Journal of Clinical Investigation.

Aspergillus fumigatus je jedna z najbežnejších vzdušných plesní, a aj keď u veľkej väčšiny tých, ktorí ju vdýchnu, nespôsobí ochorenie, u pacientov s cystickou fibrózou môže vyvolať život ohrozujúce alergické symptómy . Až u 15 percent pacientov s cystickou fibrózou sa môže prejaviť silná alergická reakcia, známa ako alergická bronchopulmorálna aspergilóza (ABPA). ABPA sa môže prejaviť tiež u niektorých pacientov s astmou.

Výskumný tím vedený Dr. Kollom skúmal pacientov s cystickou fibrózou z Centra pre detskú fibrózu Antonia J. a Janet Palumbo v Detskej nemocnici, ktorí mali infekciu A. fumigatus. U jednej skupiny sa prejavila ABPA, kým u druhej nie. Výskumníci zistili, že pacienti s ABPA mali zvýšenú reakciu buniek imunitného systému, známych ako T Helper 2 (Th2) a že pre túto zvýšenú reakciu bol kľúčový proteín OX40L . Zvýšená reakcia Th2 korelovala s nižšími úrovňami vitamínu D v porovnaní s pacientmi, u ktorých sa ABPA neprejavila. Pridanie vitamínu D do týchto buniek v laboratóriu podstatne znížilo expresiu OX40L a zvýšilo expresiu ostatných proteínov dôležitých pre rozvoj tolerancie na alergény.

„Zistili sme, že dodanie vitamínu D podstatne znížilo tvorbu proteínu, vyvolávajúceho alergickú reakciu a tiež zvýšilo tvorbu proteínu, ktorý podporuje toleranciu,“ povedal Dr. Kolls, ktorý je tiež profesorom a vedúcim genetického výskumu v Centre medicínskych vied Univerzity štátu Louisiana v New Orleans. „Na základe našich výsledkov máme presvedčivé zdôvodnenie pre klinické testy vitamínu D, aby sme zistili, či môže pôsobiť pri prevencii alebo liečbe ABPA u pacientov s cystickou fibrózou.“

Cystická fibróza je dedičné chronické ochorenie postihujúce pľúca a tráviaci systém, ktorým podľa Nadácie pre cystickú fibrózu  (CFF) trpí asi 30 000 detí a dospelých v Spojených štátoch (70 000 na celom svete). Defektný gén a jeho proteínový produkt spôsobujú, že telo produkuje mimoriadne hustý, lepkavý hlien, ktorý upcháva pľúca a vedie k život ohrozujúcim pľúcnym infekciám, blokuje vývody pankreasu a bráni vlastným tráviacim enzýmom pri rozkladaní a trávení potravy.

Dôležité zistenia tímu Dr. Kollsa prispievajú k rastúcemu počtu dôkazov potvrdzujúcich, že vitamín D môže hrať významnú úlohu pri imunitných reakciách a alergických chorobách, povedal MUDr. Juan Celedón, Dr.P.H. vedúci Oddelenia pre pľúcnu medicínu, alergológiu a imunológiu Detskej nemocnice.

Zdroj: Marc Lukasiak, University of Pittsburgh Schools of the Health Sciences, http://www.medicalnewstoday.com/articles/199060.php