PEP systém dýchania – PEP maska

Kategória: Prístroje a pomôcky | 0

PEP je systém založený na modifikácii dýchania proti odporu rôznej veľkosti. Najobľúbenejšou technikou je bublanie do vody a hranie na dychové hudobné nástroje.

PEP maska

Účinok PEP masky je založený na princípe konštantného výdychového odporu oproti výdychovej redukcii. Sila výdychového odporu závisí na veľkosti rozmeru výdychovej redukcie.

PEP maska sa skladá z priehľadnej tvárovej časti s mäkkým latexovým okrajom a z ventilovej časti s ventilmi pre inspírium (nádych) a exspírium (výdych). Výdychový odpor meníme pomocou farebných redukcií s otvorom od 1,5 do 5,0 milimetrov, ktorý pripájame na výdychový ventil. Výdychové tlaky kontrolujeme pomocou manometra, ktorý vkladáme medzi výdychový ventil a odporovú redukciu. Technika PEP dýchania vyžaduje odborné vedenie fyzioterapeuta, ktorý po dohode s lekárom stanoví podľa spirometrických parametrov a stupňa zahlienenia veľkosť počiatočnej redukcie.

200609281411_pepPraktické prevedenie je rozdelené do dvoch až troch fáz. Cieľom prvej časti lekcie je zlepšiť ventiláciu a zvýšiť priechodnosť dýchacích ciest. Nadväzuje fáza odhlieňovania pomocou akcelerácie výdychu cez PEP masku bez použitia odporovej redukcie. Tretia časť cvičenia je expektorácia.

Popísaná technika s PEP maskou – poloha v sede pri stole, lakte voľne opreté o stôl, maska priložená ku tvári, 10-12 dychov cez masku a výdych ústami oproti odporu 10-20 cm H2O stĺpca. Potom sa maska odloží a nasledujú 2-3 huff výdychy zakončené ľahkým kašľom, ktorý odstráni uvoľnený sekrét. Cyklus 4 až 6 krát opakujeme, cvičebná doba je 15 až 20 minút.

High-pressure PEP

Táto technika bola špeciálne vyvinutá pre jedincov s CF s ohľadom na ich zložitú expektoráciu. Po šiestich až desiatich dychových cykloch veľkosti kľudového objemu nasleduje vdych do totálneho inspiračného objemu a silový výdych oproti odporu veľkosti nad (minimálne) 50 cm H2O stĺpca pri zachovaní priechodnosti vzduchu na hranici nízkeho pľúcneho objemu. Uplatnenie PEP masky je spojené s liečbou atelektáz a podporou kontrolovaného kašľa pri uvoľnení nadmerného množstva bronchiálneho sekrétu bez toho, žeby došlo k vytvoreniu hlienových zátok v periférnych oblastiach dýchacích ciest. Ak je výdych prerušený kašľom, odporúčame ponechať masku priloženú na tvár, pretože prístroj skracuje a uľahčuje odkašlaniu. Opakovaná prax ukázala, že táto technika jedincom s CF nezvyšuje riziko vzniku pneumothoraxu, nie je však vhodná pre pacientov, ktorí sa pri cvičení ľahko a rýchlo unavia a ťažko sa regenerujú po vyčerpaní.

PEP dýchanie a použitie PEP masky sa musí robiť pod odborným vedením skúseného fyzioterapeuta. Cvičenie je zamerané na prevenciu chybných dychovo pohybových vzorov hrudníka a pomáha včas rozpoznať varovné signály v priebehu lekcie (napr. začervenanie tváre). Znížená pohyblivosť hrudníka a brušných svalov je obrazom únavy a vyčerpania a môže sa dostaviť už v prvých minútach cvičenia.

Zdroj: Respirační fyzioterapie, Vybrané kapitoly se zvláštním zřetelem na fyzioterapii pacientů s cystickou fibrózou, PaeDr. Libuše Smolíková