Novelizácia limitu pre doplatky za lieky

Kategória: Sociálna oblasť | 0

Od 1. novembra sa znižuje ochranný limit na doplatky za lieky a rozširuje sa okruh osôb, ktorým vznikne nárok na doplatok za lieky.

Novela zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín obsahuje tieto zmeny:

    • Ochranný limit sa od novembra znížil a zároveň sa po novom týka aj všetkých dôchodcov a detí do šesť rokov
    • Štvrťročný limit u starobných dôchodcov sa znižuje zo 45 eur na 25 eur, u invalidných dôchodcov a držiteľov preukazu ŤZP z 30 eur na 25 eur  
    • U starobných dôchodcov,  invalidných dôchodcov a ťažko zdravotne postihnutých už neplatí obmedzenie  výšky dôchodku a doplatok dostanú všetci dôchodcovia  bez ohľadu na výšku dôchodku
    • U detí do 6 rokov bude štvrťročný limit vo výške 8 eur a u zdravotne ťažko postihnutých detí do 6 rokov bude nulový limit

 

  • Ochranný limit by sa mal vzťahovať na všetky lieky, ktorých úhradu čiastočne hradí poisťovňa.

 

Spôsob, ako sa finančné prostriedky za doplatky dostanú k pacientom, sa nemení. Občania nemusia kontaktovať zdravotné poisťovne, tie im automaticky vrátia peniaze do 90 dní od skončenia kvartálu na bankový účet alebo poštovou poukážkou na adresu bydliska.

 

Zdroj: MZ SR