MESHCARE – pomôcka na čistenie eFlow Rapid

Kategória: Prístroje a pomôcky | 0

Vďaka známej, ktorá si kúpila novú aerosolovú hlavu na eFlow Rapid v Rakúsku, Vám môžem predstaviť Meshcare. Na Slovensku sa mi túto šikovnú pomôcku nepodarilo získať, no v Rakúsku Vám ju štandardne pribalia ku aerosolovej hlave. Keďže na stránke chceme informovať o všetkom, čo CF-károm môže pomôcť, myslím si, že aj táto informácia je zaujímavá.

Doplnenie informácií 17.5.2010

V príbalovom letáčiku to uvedené nie je, ale táto pomôcka sa tiež odporúča používať na čistenie inhalátora eFlow  Rapid až vtedy, keď doba inhalácie presiahne 4 minúty. Nie je teda vhodná na pravidelné čistenie. Svojou funkcionalitou a princípom na ktorom je založená (spätným preplachovaním) je obdobná pomôcke Easycare, ktorú odporúča aj výrobca v Návode na obsluhu inhalátora eFlow Rapid.

Na túto skutočnosť som bola upozornená Ing. Suchoňom z firmy Ferdinand Menzl a rada informáciu uverejňujem, nakoľko by sme boli neradi, keby sme Vás akýmkoľvek spôsobom dezinformovali.

Nasledujúce informácie sú prekladom návodu prikladaného k meshcaru.

200905280911_uvod

Časti Meshcare

1. Držiak – udržuje nebulizér vo vertikálnej polohe.

200905280912_meshcare_1

2. Lievik – pomáha pri plnení a slúži ako zásobník pre 5 ml  určenej na prepláchnutie.
Časti zariadenia Meshcare sa môžu používať len spolu so zariadením eFlow®rapid, hlavicou rozprašovača a časťami nebulizéra.

200905280912_meshcare_2

Účel použitia

Držiak Meshcare a lievik sú určené na uľahčenie čistenia hlavice rozprašovača preplachovaním. Póry membrány hlavice rozprašovača sa mechanicky vypláchnu v opačnom smere.

200905280912_membrana

Poznámky k použitiu:
Spôsob preplachovania pomocou Meshcare sa vykonáva ako doplnkový krok k bežnému čisteniu hlavice rozprašovača. Tekutina na preplachovanie: 5 ml destilovanej vody alebo izotonický roztok chloridu sodného (0.9% NaCI).
Frekvencia používania: Raz týždenne po inhalácii. Častejšie preplachovanie nezvyšuje účinnosť inhalovania.

200905280912_meshcare_3

Nasledovné kroky čistenia pre týždenné vyplachovanie s pomocou zariadenia Meshcare musia byť vykonávané v popísanom poradí:

  1. Vyčistenie častí nebulizéra a hlavice rozprašovača
  2. Prepláchnutie hlavice rozprašovača pomocou Meshcare
  3. Dezinfekcia/sterilizácia častí nebulizéra a hlavice rozprašovača.

Príprava a montáž

1. Skladanie nebulizéra
Spojte vyčistený nebulizér a hlavicu rozprašovača, ale urobte to:
– Bez náustku
– a vrchného viečka

200905280912_meshcare_4

Pripojte nebulizér k riadiacej jednotke pomocou kábla.

2. Pripojenie lievika Meshcare
Zasuňte lievik do horného otvoru nebulizéra. Oboma rukami zatlačte lievik (hlboko a pevne) do zásobníka tak hlboko, ako je to možné.
Upozornenie: Medzi otvorom a rozšírenou časťou lievika nesmie byť žiadna viditeľná medzera, inak bude tekutina  počas preplachovania presakovať po stranách.

200905280912_meshcare_5

3. Pripojenie držiaka Meshcare
Umiestnite nebulizér s lievikom pripojeným vertikálne do držiaka pomocou kábla v spodnej časti.  Otvor zásobníka s liečivom by mal byť oproti nádobke na odkvapkávanie.

200905280913_meshcare_6

Upozornenie: Pretiahnite kábel káblovým kanálom a dajte pozor, aby sa nezauzlil.

200905280913_meshcare_7

Preplachovanie

1. Plnenie:

Naplňte lievik 5 ml tekutiny na preplachovanie.

200905280913_meshcare_8

2. Postup
Začnite postup preplachovania stlačením tlačidla Start na riadiacej jednotke. Tekutina na preplachovanie bude veľmi pomaly kvapkať cez hlavicu rozprašovača do nádobky na odkvapkávanie.  Trvá aspoň 5 minút, kým 5 ml tekutiny prekvapká cez preplachovacie zariadenie.

200905280913_meshcare_9

3. Ukončenie preplachovania
Keď je preplachovanie hotové, riadiaca jednotka sa automaticky vypne.
Poznámka: Na konci postupu môže uniknúť para. Je to bežný jav..

200905280913_meshcare_9b

Čistenie Meshcare

Vyberte nebulizér z držiaka Meshcare. Otočte lievik, vyberte ho a vyčistite. Držiak možno vyčistiť teplou vodou z vodovodu a prípravkom na umývanie riadov. Obe časti tiež môžu byť dezinfikované varom, čistením parou alebo sterilizovaním.