FLUTTER

Kategória: Prístroje a pomôcky | 0

Je prenosný, jednoduchý prístroj založený na princípe výdychu proti variabilnému odporu, pri ktorom vzniká v dýchacích cestách oscilujúci pozitívny výdychový pretlak.

Jednoznačne sa odporúča úvodná inštruktážna lekcia pod odborným vedením respiračného fyzioterapeuta, a to pre riziko ľahkého a rýchleho osvojenia úplne chybných návykov a nedodržania relatívne náročných pravidiel pre mimické svaly tváre a eventuálnu chybnú polohu jazyka. Chybné dýchanie môže pri flutterovaní spôsobiť príznaky únavy, sťaženého dýchania spojeného s negatívnym vnímaním dýchania.

200609281411_flutterFlutter pripomína zvláštny druh fajky. Skladá sa zo štyroch dielov – najväčší je ústna časť – korpus, ďalej kónus s výdychovým otvorom, kovová guľôčka a perforované veko. Guľôčka, ktorá je umiestnená v kone, umožňuje iba vdych nosom. Pri flutterovaní vydychujeme oproti odporu, ktorý kladie kovová guľôčka vydychovanému vzduchu. Guľôčka sa pohybuje hore a dole a jej kmitavý pohyb v kone striedavo uzatvára a následne opäť otvára (umožňuje) priechod vzduchu prístrojom. Kmitavý pohyb guľôčky vytvára oscilujúci pretlak modulovanej frekvencie. Jednotlivé tlaky, ktoré sú sústredené vo vnútri dýchacích ciest, majú tendenciu k rozpínaniu. Tým je zaistené odďaľovanie bronchiálnych stien od seba. Súčasne pacient cíti charakteristické jemné hĺbkové vibračné chvenie, ktoré mobilizuje a následne uľahčuje odstránenie uvoľneného sekrétu a znižuje riziko kolapsu bronchov.

200701251448_flutter_principVeľkosť výdychového odporu je daná polohou flutteru v ústach (veľkosť uhľa, ktorý zviera korpus fluttera voči hornej a dolnej čeľusti) a silou výdychu. Pri miernom, milimetrovom sklone fluttera je výdych modifikovaný ľahkým až jemným výdychovým odporom. Bronchiálna priechodnosť sa zlepší pri instabilite a hyperreaktivite bronchov.

Kombinácia fluttera s inhaláciou je terapeuticky a časovo veľmi efektívna. Flutter tiež často kombinujem s autogénnou drenážou a huffingom.
Umýva sa v mydlovej vode je ho možné pridať aj do umývačky riadu. Môže byť umývaný a sterilizovaný až do teploty 120°C. Pre dokonalé vysušenie a s cieľom domácej teplovzdušnej sterilizácie odporúčame jednotlivé diely pred zložením dokonale vysušiť fénom.

Zdroj: Respirační fyzioterapie, Vybrané kapitoly se zvláštním zřetelem na fyzioterapii pacientů s cystickou fibrózou, PaeDr. Libuše Smolíková